Korttidstillstånd tillgängliga för gäster under hösten

Utöver de jägare som anmälts i skyttelistan har de som fått jakttillstånd möjlighet att ta med sig jaktgäster som deltar som skyttar i höstens älgjakt, genom att lösa ut personligt dygnstillstånd till dem. Ett korttidstillstånd för gäster kan du beställa via mobiltelefon eller via tillståndsansökningssystemet. Personliga säsongstillstånd för jakt av älg beviljas inte längre på hösten.

Invånare som bor på jaktlagens 8 §- område kan ännu på hösten ansluta sig till älgsällskap som jagar på statens marker inom den egna hemkommunen. Tillståndsinnehavaren måste ändock göra en anmälan om dessa personer till Forststyrelsen.

Gästtillstånd kan köpas fr.o.m.  31.8.2019 antingen via mobiltelefon (mobiltillstånd) eller via tillståndsansökningssystemet (ifyllandet av ansökan).

Gästtillståndets personliga kvot är max. 15 dygn / jaktsäsong.

1) Beställning av gästtillstånd via mobiltelefon (24 h)

Gästtillstånd via mobil kan inte beställas i förhand eftersom tillståndet träder i kraft genast. 

0600 55 1618 - 1 dygns tillstånd (11,77 € + msa)
0600 55 1619 - 2 dygns tillstånd (24,12 € + msa)
0600 55 1620 - 3 dygns tillstånd (35,22 € + msa)

1. Ring antingen till det automatiska numret för ett, två eller tre dygn.
2. Under samtalets gång, knappa in områdestillståndets fyrsiffriga identifikationsnummer som du får av områdestillståndets innehavare.
3. Under samtalets gång, knappa in de sista sju siffrorna av ditt jägarnummer. 
4. Avsluta samtalet när så begärs.
5. Det mottagna meddelandet besvaras med ett SMS med ditt eget namn.

Efter detta kommer själva tillståndsmeddelandet. Tillståndet är i kraft omedelbart.

Mobiltillståndstjänsten är för tillfället endast tillgänglig på finska.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

2) Gästtillstånd via ansökningssystemet

Gästtillstånd kan även skaffas via Forststyrelsens ansökningssystem. Funktionen är tillgänglig på finska. Följä instruktionerna nedan:

Kirjaudu sisään lupahakujärjestelmään alueluvan saajan tunnuksilla ja valitse hyväksytyn hakemuksen kohdalta Toiminnot –sarakkeesta ”Muokkaa hakemusta”.

  1. Valitse hakemuksesi lopusta painike ”Lisää uusi ampuja” kun haluat lisätä vierasluvan. Paikkakuntalaisen metsästäjän lisäämiseen Metsästyslain 8 § alueella käytetään ”Lisää paikkakuntalainen ampuja” painiketta.
  2. Täytä metsästysvieraan henkilö- ja muut tiedot ja tallenna.
  3. Täytä vierasluvan päivämäärä ”Vuorokausiluvat” kohdassa ja tallenna. Voit samalla kertaa ottaa samalle vieraalle useampikin päivälupia (max . 15 päivää/vieras).

  4. Tämän jälkeen siirry joko takaisin hakemukseen ("takaisin hakemukseen" -painike) lisätäksesi muita vieraslupia tai siirry maksamaan lisäämäsi luvat painamalla ”Luvan maksaminen” painiketta.
  5. Siirry maksamaan verkkopankkiin ”Siirry maksupalveluun” painikkeella.
  6. Valitse oma verkkopankkisi, jonne siirryt maksamaan (valittavana Nordean, Sampo-pankin, Danske Banken, Aktian, Tapiolan, POP pankin, Säästöpankin, S-Pankin tai Ålandsbanken verkkomaksuna sekä luottokorteilla Visa tai Master Card).

Metsästys Pohjois-Suomessa

Pohjoissuomalaiset metsästäjät voivat metsästää ilmaiseksi omassa kunnassaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla.

Lue lisää pohjoissuomalaisten metsästysoikeuksista >