Hoppa till huvudinnehåll

Reserverings- och hyresstugorna vid utflyktsmålen stängs

ons 18 mar 2020 10:09:00

Nyheten updaterad gällande ödestugor 27.3.2020

För att motverka att coronaviruset sprids avbokas vårsäsongens reserveringar av reserverings- och hyresstugorna som Forststyrelsens Naturtjänster hyr ut från och med den 21 mars 2020.

Stugor förekommer särskilt i nationalparker, andra skyddsområden och ödemarksområden. En del av dem som bokat stugorna är dock redan i terrängen med nyckel till stugan, och för sin egen säkerhets skull får använda stugan som de bokat.

Forststyrelsens Naturtjänster avbokar reserveringarna av sina reserverings- och hyresstugor samt reserverings- och hyreshem och kåtor ända till 31.5, och inga nya bokningar görs nu heller. Utflyktsmålens bastuhus får tills vidare inte användas.

Avbokningen gäller stugor, hem och kåtor i nationalparker, andra skyddsområden och ödemarksområden. Byggnaderna är små och har ofta mycket närliggande bäddplatser. Stugorna är ofta reserverade under vårsäsongen, i synnerhet i Lappland. Under coronavirusepidemin är det svårt att upprätthålla tillräcklig hygien i friluftsförhållanden.

De som gjort bokningen kontaktas så snart som möjligt. Betalda bokningsavgifter återbetalas eller alternativt kan man flytta bokningen.

Mer information om ödestugor i utinaturen.fi >

Forststyrelsen har redan tidigare uppmanat oss att undvika att åka på utflykter till avlägsna objekt som saknar trafikförbindelser. Till exempel i Lappland finns det boknings-, hyres- och ödestugor för vandrare som ligger tiotals kilometer från närmaste vägar. I nödsituationer tar det flera timmar att få hjälp till stugorna och andra avlägsna utflyktsmål som ligger bakom dåliga förbindelser, och under dåliga väderförhållanden mycket längre, till och med dagar.

Under utflykter är det alltid viktigt att upprätthålla hygienen, men nu är det särskilt viktigt.

utinaturen.fi/coronavirusinstruktioner

Kvotbeslut om fiske

Forststyrelsens kvotbeslut visar hur mycket som högst kan fiskas inom statens område. Kvotbeslutet ges separat för de tre nordligaste kommunerna och för övriga Finland.

Bekanta dig med kvotbesluten.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske.

Ansvarsfullt fiske

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekt

Vi har valt med några kulturhistoriskt betydande jakt- och fiskeobjekt som utsetts till historiskt intressanta. Samtidigt som du jagar eller fiskar kan du bekanta dig med de tecken på gångna tiders liv som ännu finns synliga.

Läs mer om de historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekten (på finska).

Vildmarksfaddrar

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Vill du bli vildmarksfadder?

Läs mer om verksamheten.