Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan man ansöka terrängtrafiktillstånd för statens marker elektroniskt

mån mars 12 12:44:00 2018

Det är nu möjligt att ansöka terrängtrafiktillstånd för statens marker i webbutiken Eräluvat.fi dock med undantag för de tre nordligaste kommunerna i Lappland. Det nya ansökningssystemet gäller för terrängtrafik både längs och utanför snöskoterspår samt under både den snötäckta och snöfria tiden av året. Tillstånd kan fortfarande köpas också vid Forststyrelsens kundtjänstställen och på servicenumret (020 69 2424).

SPÅRTILLSTÅNDEN TILL STATENS MARKER ÄR AVGIFTSBELAGDA, PÅ DEN OFFICIELLA SNÖSKOTERLEDERNA FÅR MAN DÄREMOT ÅKA GRATIS

Forststyrelsens snöskoterspår är avgiftsbelagda, inofficiella vägar som enligt lag definieras som terräng. Snöskoterförare kan skaffa ett avgiftsbelagt personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd gemensamt för hela familjen. Priset på tillståndet varierar mellan nio och femtio euro, beroende av tillståndets giltighetstid. Spårtillståndet för körning med snöskoter endast inom den egna hemkommunen är emellertid avgiftsfritt.

De officiella snöskoterlederna är däremot vägar som är avsedda för snöskoterkörning och som fastställts i vägtrafiklagen. De officiella snöskoterlederna är avgiftsfria, oberoende av på vems mark de går. Kommunerna eller vissa föreningar (Moottorikelkkapoolit) ansvarar för underhållet av lederna. För körning med snöskoter utanför dessa snöskoterleder krävs alltid tillstånd av markägaren eller den som ansvarar för underhållet av snöskoterspåret, dock med undantag av istäckta vattenområden där man får åka fritt med snöskoter. Forststyrelsen beviljar tillstånden för statens marker.

ÖVRIGA TERRÄNGTRAFIKTILLSTÅND PÅ STATENS MARKER

Terrängtrafik utanför spåren under den snötäckta tiden och all terrängtrafik under den snöfria tiden är i regel förbjuden i lag på statens marker. Man kan dock på motiverade grunder ansöka om separat terrängtrafiktillstånd från Forststyrelsen.

Goda orsaker till ansökan om ett separat terrängtrafiktillstånd kan exempelvis vara om man behöver färdas till en fastighet så att man avviker från servitutet, om man ska sköta uppgifter i anslutning till vilt- eller fiskevård eller om man bedriver forskning eller ordnar ett evenemang. Avgiften för detta tillstånd beror på om sökanden anhåller om tillståndet endast till sin hemkommun och på hur grundlig utredning eller rättslig prövning Forststyrelsen måste utföra vid behandlingen av ansökan.

De här terrängtrafiktillstånden behandlas inom 15 vardagar efter det att ansökan inlämnats.

Sådana terrängtrafiktillstånd för den snötäckta tiden som invånare i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner ansöker för körning i sin hemkommun ingår ännu inte i det elektroniska ansökningssystemet. De bör tillsvidare skaffas från Forststyrelsens lokala kundtjänstställen. Från och med år 2020 kommer det att vara möjligt att ansöka också dessa elektroniskt.

Webbutiken >
Snöskoterspar och leder >

Mer information
Specialplanerare Pekka Keränen
Forststyrelsen, Naturtjänster
telefon 040 5839377, e-post pekka.a.keranen(at)metsa.fi

Kvotbeslut om fiske

Forststyrelsens kvotbeslut visar hur mycket som högst kan fiskas inom statens område. Kvotbeslutet ges separat för de tre nordligaste kommunerna och för övriga Finland.

Bekanta dig med kvotbesluten.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske.

Ansvarsfullt fiske

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekt

Vi har valt med några kulturhistoriskt betydande jakt- och fiskeobjekt som utsetts till historiskt intressanta. Samtidigt som du jagar eller fiskar kan du bekanta dig med de tecken på gångna tiders liv som ännu finns synliga.

Läs mer om de historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekten (på finska).