Hoppa till huvudinnehåll

Palojoki-Hietajoki 1554

Tillståndsförsäljingen börjar 13.4.2021 klockan 9.00.

Tillståndsområdet Palojoki-Hietajoki omfattar två älvar: Palojoki till Paatsikkajoki mynning och Hietajoki till Uijajoki mynning. För fiske i Palojoki måste du skaffa ett spöfisketillstånd för zon 1 och för fiske i Hietajoki måste du köpa ett tillstånd för zon 2.

Palojoki-Hietajoki

Rekreationsfiske
1.6– 31.8
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Gädda, Havslax
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på förhand om det finns tillstånd kvar.

Zoner och antalet tillstånd

Zon 1 omfattar Palojoki till Paatsikkajoki mynning. Antalet fisketillstånd är 250 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 2 omfattar Hietajoki till Uijajoki mynning. Antalet fisketillstånd är 250 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Pris för tillstånd

Palojoki-Hietajokis spöfisketillstånd kostar 12 euro per 24 timmar.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6– 31.8

Nedre loppet av Palojoki och nedre loppet av Hietajoki är privata vatten och ingår inte i tillståndsområdet. Fiskare kan kontrollera vattenområdena som hör till tillståndsområdet Palojoki-Hietajoki 1554 på kartan på denna sida.

Spöfisketillståndet Palojoki-Hietajoki 1554 berättigar inte till fiske i områdets övriga vatten. De ingår i tillståndsområdet Enontekis ödemark 1551.

Fångstkvot och fångstrespons

 Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fiskart kvot för 24 timmar
Lax eller öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Lax Minst 60 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstiden för lax och öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Ytterligare information om fiske i Palojoki och Hietajoki: