Hoppa till huvudinnehåll

Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki 1556

Tillståndsförsäljingen för 2022 börjar 20.4.2022 klockan 9.00.

Tillståndsområdet Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki omfattar delar av tre älvar: Ounasjoki, Käkkälöjoki och Pöyrisjoki.

Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki

Rekreationsfiske
1.6–31.8
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Sik, Öring, Gädda
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på förhand om det finns tillstånd kvar.

Antalet tillstånd är 2000 fiskedygn.

Pris för tillstånd

Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjokis spöfisketillstånd kostar 12 euro per 24 timmar.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6–31.8

Följande vattendrag hör till tillståndsområdet:

  • Ounasjoki mellan Enontekis kommungräns och Ounasjärvi 
  • Käkkälöjoki och Suukisjoki till mynningen av Kallajoki
  • Pöyrisjoki mellan Vuontisjärvi och Pöyrisjärvi, Maaterjoki och Hollojoki.

I älvar finns också privata vatten som inte ingår i tillståndsområdet. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Spöfisketillståndet Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki 1556 berättigar inte till fiske i områdets övriga vatten. De ingår i tillståndsområdet Enontekis ödemark 1551.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstiden för öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Ytterligare information om fiske i tillståndsområdet: Fjäll-Lapplands naturum i Hetta (utinaturen.fi), vars telefonnummer är 0206 39 7950.