Hoppa till huvudinnehåll

Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki 1556

Tillståndsområdet 1556 Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki tas bort våren 2024. Från och med april ersätts det av tre nya tillståndsområden för spöfiske: 1442 Ounasjoki, 1449 Pöyrisjoki och 1456 Käkkälöjoki. Sidorna för de nya områdena publiceras i mars.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Tillståndsområdet Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki omfattar delar av tre älvar: Ounasjoki, Käkkälöjoki och Pöyrisjoki.

Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki

Rekreationsfiske
1.6–31.8
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Sik, Öring, Gädda
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på förhand om det finns tillstånd kvar.

Antalet tillstånd är 2000 fiskedygn.

Zoner och antalet tillstånd

Zon 1 omfattar Pöyrisjoki från lugnvattnet nedanför Pyörisniva ända till Pöyrisjärvi. 600 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 2 omfattar Forststyrelsens vattenområden i Käkkälöjoki ända till mynningen av Kallajoki. 500 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 3 omfattar Forststyrelsens vattenområden i Ounasjoki från Kittiläs kommungräns till Ounasjärvi. 
900 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjokis spöfisketillstånd kostar 12 euro per 24 timmar.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6–31.8

Följande vattendrag hör till tillståndsområdet:

  • Ounasjoki mellan Enontekis kommungräns och Ounasjärvi 
  • Käkkälöjoki och Suukisjoki till mynningen av Kallajoki
  • Pöyrisjoki mellan Vuontisjärvi och Pöyrisjärvi, Maaterjoki och Hollojoki.

I älvar finns också privata vatten som inte ingår i tillståndsområdet. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Spöfisketillståndet Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki 1556 berättigar inte till fiske i områdets övriga vatten. De ingår i tillståndsområdet Enontekis ödemark 1551.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstiden för öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Ytterligare information om fiske i tillståndsområdet: Fjäll-Lapplands naturum i Hetta (utinaturen.fi), vars telefonnummer är 0206 39 7950.