När du fiskar med nät, ryssja och andra stående redskap behöver du Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap. Forststyrelsen har även ett antal platser lämpade för kräftfiske där man kan fiska kräfta med ett separat kräftfisketillstånd.

Planeringen av fisket baserar sig på fiskebeståndens hållbarhet, samt på områdets fisketryck. Din fångstrespons spelar en stor roll i planeringen av fisket. Läs mera om fiskets fångstrespons.

Forststyrelsens tillståndsområden för övrigt fiske kan vara sjö-, kommun-, fiskeområde- eller vattendragspecifika. Fiskbestånden baserar sig huvudsakligen på naturlig produktion, men en del vatten vårdas även genom att plantera fiskyngel.

De vattenområden som hör till tillstånd för övrigt fiske beskrivs i tillståndsvillkoren, där sjöspecifika begränsningar återfinns. Vattenområdenas läge kan du kontrollera i Utflyktskarta- tjänsten.

Inköpsinformation

Redskap  Område 1 Område 2 Område 3    
Nät, längden högst 31 m 4 € 6 € 10 €
Katsa, 3 stycken

4 €
 

6 € 10 €
Krokredskap, 10 stycken 4 € 6 € 10 €

Ryssja, höjden högst 1,5 m

4 € 6 € 10 €
Långrev, högst 100 krokar 4 € 6 € 10 €
Not, under 6 m 24 € 24 € 40 €
Ljuster, harpun och båg 4 € 6 € 10 €

 

Områden klassificeras i tre olika prisklass. Prisklassificeringen grundar sig a) på kostnaderna för vård av fiskevatten (till exempel utplanteringskostnader), b) på storleken av området och c) på värdet av fiskevatten.

Fångstredskap måste markeras.

INKÖPSINFORMATION: Tjänstnummer 020 69 2424. 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap fömedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst. Öppet vardagar 9-16.

Dessa tillstånd kan inte skaffas på webbutiken.

 

Om du behöver mer information om fiske med nät i Enontekis, Enare och Utsjoki, kontakta Forststyrelsens kundtjänstställe:

Tjänstställe i Ivalo, tel. 0206 39 7701
Övre Lapplands naturum Siida, tel. 0206 39 7740
Fjäll-Lapplands naturum, tel. 0206 39 7950