Forststyrelsen beviljar på ansökan tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2020–2024. Tillstånd för kommersiellt fiske måste ansökas med en ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut den 13 september 2019.

Ytterligare information hittar du på våra sidor om kommersiellt fiske!

Ansökan tillställs Forststyrelsen på adressen: Forststyrelsen, Registratorskontoret, PB 94, 01301 VANDA eller kirjaamo@metsa.fi. 

En förteckning över vattenområden, ansökningsannonsen och ansökningsblankett finns på internet på adressen www.eraluvat.fi. Frågor om vattenområden kan också ställas till kontaktpersonerna för de olika regionerna: Lappland (förutom Enare, Utsjoki och Enontekis): Markku Vierelä, 040-6674656, Övre-Lappland: Jarmo Huhtamella, 0400397534, Österbotten–Kajanaland: Pasi Korhonen, 040-1589412, Norra- Österbotten, Koillismaa och havsområderna norrut om Kalajoki: Kari Sarajärvi, 0400-296113,  Östra- och Västra-Finland, insjöarna: Eero Hartikainen, 040-8219679, havsområderna söderut om Karleby: Mikko Malin, 040-8377548.