Ifjol löstes ut 241 289 stycken fiskevårdsavgifter av vilka 174 324 stycken bestod av årsavgifter. Det ackumulerades totalt 8,6 miljoner euro i avgifter som används till fiskevård.

Antalet sålda avgifter minskade med 15 000 stycken, men det ackumulerade beloppet ökade med cirka en halv miljon. Det ökade beloppet beror på att riksdagen höjde priset på fiskevårdsavgiften från och med början av året 2018. Fiskevårdsavgiften för ett helt år kostar numera 45 euro i stället för tidigare 39 euro. Fiskevårdsavgiften för sju dygn kostar 15 euro och ett dygn sex euro.

Medlen anvisas enligt fiskelagen till kostnader för fritidsfiske och vård av fiskevatten, fiskeriområdernas verksamhet, fiskerirådgivningstjänster, ersättningar som betalas till ägare av vattenområden och kostnader som orsakas av uppbärandet av avgifter.

Fiskevårdsavgiften samlas in av Forststyrelsen, som konterar medlen vidare till jord- och skogsbruksministeriet. Alla fiskare i åldern 18–64 år ska betala fiskevårdsavgift, utom om de som fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla.

Avgiften kan betalas via Forststyrelsens webbutik Eräluvat.fi, via Forststyrelsens servicenummer 020 69 2424 eller på R-kioskerna.

År 2019 inleddes med fart

År 2019 har fiskevårdsavgifter skaffats i tydligt livligare takt än året innan. I januari hade man löst ut över 17 000 fiskevårdsavgifter, dvs. 5 500 fler än samma tid året innan.

Fiskevårdsavgifter 2017 och 2018

                         2017                2018

År                     192 891           174 324
7 dygn              36 364            34 575
1 dygn               26 749            32 390

€                             8,1 M              8,6 M

Ytterligare information:

Överinspektör Mika Laakkonen, Forststyrelsen, 040 589 7559

Läs mera om fiskevårdsavgiften >>

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf