Siirry pääsisältöön

Käsivarsi-Tarvanto 1401

Lupa-alue 1401 Käsivarsi-Tarvanto korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1551 Enontekiön erämaa. Toinen Enontekiön erämaan korvaavaa vapalupa-alue on 1402 Karesuvanto-Hetta.

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alue kattaa kokonaisuudessaan Käsivarren erämaa-alueen rajoittuen Hietavuoman soidensuojelualueeseen Karesuvantoon. Käsivarren luoteisnurkassa Suomen ainoalla suurtunturialueella sijaitsevat yhdet parhaimmista rautu- ja harjusvesistä. Alueella tavataan valtaosa Ylä-Lapissa esiintyvistä kaloista.

Kilpisjärven alueella tärkeimpiä rautujärviä Kilpisjärven lisäksi ovat Kodde-, Pihtsus-, Toskal- ja Luohtojärvi. Myös Saanajärvi on erinomainen kohde raudun pilkkimiseen. Alueen järvet sijaitsevat 600–1000 metrin korkeudessa, joten sääolosuhteet voivat olla vaativat ja muuttua nopeasti.

Lupa-alueeseen kuuluva Käsivarren suurtunturialue alkaa heti Kilpisjärveltä. Alueella toimii useita matkailuyrittäjiä, jotka järjestävät kalastusopastusta ja kuljetuspalveluita alueen parhaimmille kalakohteille. Kilpisjärven kylän lähialueilta löytyy hyviä kohteita, joihin voi myös patikoida tai hiihtää. Käsivarren erämaa-alueella kulkee yksi pitkä merkitty vaellusreitti Kalottireitti. Sitä seuraamalla tavoittaa runsaasti kalavesiä.

Käsivarsi-Tarvanto

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11.
Perhokalastus, Onkiminen, Pilkkiminen, Uistelu, Heittokalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Laavu, Vuokratupa, Varaustupa, Autiotupa

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Lupamäärät

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueelle myydään yhteensä 6600 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Kausilupia myydään yhteensä 200 kappaletta.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 100 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Hetta: Tunturi-Lapin luontokeskus (luontoon.fi)
Kilpisjärvi: Kilpisjärven luontokeskus (luontoon.fi)
Kilpisjärvi:: Kilpissafarit
Enontekiö: Grayling Guide
Kolari: Salmela Fishing & Hunting

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueen vapalupa 1401 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun. Näitä vesiä ovat seuraavat:

  • Luohtojärvi
  • Toskaljärvi
  • Ailakkajärven lounaispuolella sijaitsevat kaksi lampea (Marjajärvi ja Bearačielggejávri)
  • Lisäksi pilkkikalastus on kielletty Lapin Ely-keskuksen päätöksellä Siedjonjoen ja Kaitsajoen vesissä ilman vapalupaa. Lisätietoa Kalastusrajoitus.fi -karttapalvelusta.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa 1401 ei oikeuta kalastamaan seuraavissa Metsähallituksen vesistöissä, vaikka ne sijaitsevatkin lupa-alueella:

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa ei oikeuta kalastamaan alueen yksityisvesillä.

Kalastus Kilpisjärvessä

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa oikeuttaa kalastamaan Kilpisjärvessä ainoastaan Suomen puolella.

Kilpisjärvessä on kiellettyä käyttää täkyraksia ja plaanaria. Näin on päätetty Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksessa.

Kilpisjärvessä nieriän eli raudun alin sallittu pyyntimitta on 40 senttimetriä.

Kalastusvälineet ja syötit

Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueella on kiellettyä käyttää luonnollista syöttiä riippumatta siitä, onko se elävä vai kuollut. Luonnollisen syötin käyttäminen on kuitenkin sallittu, jos onkii virtaamattomissa vesissä.

Vetouistelussa saa käyttää enintään kahdeksaa (8) vapaa.

Jos samoilla kalastusvälineillä kalastetaan myös Jäämereen laskevissa vesistöissä, on kalastusvälineet desinfioitava asianmukaisesti, jotta Gyrodactylus salaris -loinen ei leviäisi niiden kautta. Lisäksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 35 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.
Nieriä eli rautu Vähintään 40 cm Kilpisjärvessä Nieriällä ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Metsähallitus suosittelee, että kaikki taimenet vapautetaan takaisin veteen Vuoskujoessa.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Alue Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Kilpisjärvi 1 rautu tai 3 muuta lohikalaa
Muut alueet 3 lohikalaa

Tässä kiintiötaulukossa lohikala tarkoittaa taimenta, harjusta sekä nieriää eli rautua. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisätiedot

Lisää tietoa Käsivarsi-Tarvanto vapalupa-alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.