Siirry pääsisältöön

Karesuvanto-Hetta 1402

Lupa-alue 1402 Karesuvanto-Hetta korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1551 Enontekiön erämaa. Toinen Enontekiön erämaan korvaava vapalupa-alue on 1401 Käsivarsi-Tarvanto.

Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueeseen kuuluvat alueet Karesuvannosta itään aina Inarin ja Kittilän kunnanrajaan saakka. Lupa-alue käsittää myös Tarvannon ja Pöyrisjärven erämaa-alueet. Alueella on useita erinomaisia suurahven, taimen- ja siikavesiä.

Lupa-alueen parhaimmat suurharjusvedet keskittyvät Pöyrisjärven ympäristövesiin, kuten Maaderjärveen. Pöyrisjärven erämaa-alueen eteläisimpien alueiden valtakalat ovat ahven ja hauki. Myös osissa vesiä siika on merkittävä saaliskala. Paikallisilta matkailuyrittäjiltä voi tiedustella kuljetus- ja opaspalveluita Pöyrisjärven erämaa-alueen parhaimmille kalakohteille.

Maaderjoki Maaderlompolosta Pöyrisjärveen on Enontekiön kalatalousalueen päätöksellä rauhoitettu. Lisäksi Muonionjokeen laskevissa Maljas- ja Tarvantojoissa tavataan jokien alaosissa vaeltavaa meritaimenta, joka suositellaan vapautettavaksi.

 

Karesuvanto-Hetta

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11.
Perhokalastus, Onkiminen, Pilkkiminen, Uistelu, Heittokalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Laavu, Varaustupa, Autiotupa

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Lupamäärät

Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueelle myydään yhteensä 6600 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Kausilupia myydään yhteensä 200 kappaletta.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 100 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Hetta: Tunturi-Lapin luontokeskus (luontoon.fi), puh. 0206 39 7950
Kilpisjärvi: Kilpisjärven luontokeskus (luontoon.fi), puh. 0206 39 7990
Kilpisjärvi: Kilpissafarit
Enontekiö: Grayling Guide
Kolari: Salmela Fishing & Hunting

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueen vapalupa 1402 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun. Tällainen lupa-alueeseen kuuluva vesi on:

  • Spálloaivin Rautujärvi

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. 

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet

Karesuvanto-Hetta vapalupa 1402 ei oikeuta kalastamaan seuraavissa Metsähallituksen vesistöissä, vaikka ne sijaitsevatkin lupa-alueella:

Karesuvanto-Hetta vapalupa ei oikeuta kalastamaan alueen yksityisvesillä.

Kalastusvälineet ja syötit

Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueella on kiellettyä käyttää luonnollista syöttiä riippumatta siitä, onko se elävä vai kuollut. Luonnollisen syötin käyttäminen on kuitenkin sallittu, jos onkii virtaamattomissa vesissä.

Vetouistelussa saa käyttää enintään kahdeksaa (8) vapaa.

Pöyrisjärven erämaa-alueen Valkamapään ympäristössä on järviä, jotka kuuluvat Tenojoen vesistöalueeseen: Rautujärvi (Rávdojávri), Kotasijajärvi (Goahtesadjávri) ja Haukijärvi (Hávgajávri). Kalastusvälineiden, jotka tuodaan näille järville muilta vesistöalueilta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista.

Jos samoilla kalastusvälineillä kalastetaan myös Jäämereen laskevissa vesistöissä, on kalastusvälineet desinfioitava asianmukaisesti, jotta Gyrodactylus salaris -loinen ei leviäisi niiden kautta. Lisäksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Karesuvanto-Hetta vapaupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 35 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Metsähallitus suosittelee, että kaikki taimenet vapautetaan takaisin veteen Tarvantojoessa ja Maljasjoessa.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen, harjus tai nieriä eli rautu 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisätiedot

Lisää tietoa Karesuvanto-Hetta vapalupa-alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.