Om inte livsmiljön är i skick finns det inget att fiska. Visköter om fiskarnas livsmiljöer både i naturskyddsområden och i områden med varierande användning.

Forststyrelsens experter har planerat och deltagit i restaureringen av tiotals bäckar. Bäckarna återställs i tidigare skick och man placerar bland annat lekbäddar av grus i dem. Restaureringen av ödemarken omkring bäckarna är en del avskogsbrukets vardag.

Vår jakt- och fiskepersonal deltar som sakkunnig i projekt som främjar vandringsfiskars stigning. Bland annat Kostonjoki fiskväg i Taivalkoski var en viktig operation för Forststyrelsen.

Restaureringen av livsmiljöer styrs av bland annat vattenvårdsplaner (Miljöministeriet) och åtgärdsprogram, strategin för restaurering av vattendrag, strategin för skydd och restaurering avsmå vattendrag och nationella fiskvägsstrategin.

Läs mer om Metsäpuro-projektet! (Syke)

Läs mer om Östersjöförbindelsen!

Läs mer om återupplivandet av flodpärlmusselstammarna!

Läs mer om projektet Kainuun helmenkalastajat!