Med spöfisketillstånd kan du fiska på vatten som administreras av Forststyrelsen. Alla dessa vatten är indelade i spöfiskeområden. En del av områdena är små områden vid en älv eller en sjö, andra är större helheter. 

Tillstånd skaffas separat för varje spöfiskeområde. I områdets tillståndsvillkor kan du kontrollera vilka fångstmetoder som är tillåtna och andra områdesspecifika regler. 

Användning av flera spön (t.ex. trolling) är tillåten bland annat på följande områden: 2410 Västra Lappland, 3410 Östra Lappland, 5411 Österbotten och Kajanaland, 7412 Havsområdena och 7413 Södra Finland

I många spöfiskeområden finns ett särskilt värdefullt naturligt fiskbestånd och/eller utplanterad fisk, som öring, harr, röding eller regnbågslax. Ofta har man satsat mer på servicen i de här områdena än i andra. Där kan finnas till exempel ödestugor, eldplatser, vindskydd, hängbroar, spångar, stigar och bryggor. Vissa områden har med avsikt bevarats i ödemarkstillstånd. 

OBS! Det tidigare spöfisketillståndet för hela landet har spjälkts i mindre spöfiskeområden. Läs mer här! 

Tillståndet är en placering i naturen, eftersom intäkterna används för vård av fiskevattnen. 

Köpuppgifter

Till spöfiskeområdena säljs beroende på området tillstånd av olika längd (t.ex. 3 timmar, 1 dygn, 1 vecka och 1 säsong). Till de flesta spöfiskeområdena kan man också köpa familjetillstånd. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. 

Du kan skaffa spöfisketillståndet på olika sätt. Välj det lämpligaste sättet för dig. 

  

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten. 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16. 

  

 

Till de flesta spöfiskeområdena kan man köpa tillstånd med mobilen. (Obs! Ej familjetillstånd.) För alla spöfiskeområden finns gemensamma nummer för hela landet. Under samtalet knäpper man in fiskeområdets fyrsiffriga kod, som finns bl.a. på områdets webbsida. Beställer du ett veckotillstånd ska du knappa in startdatumet. 

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.
 

Vuxnas mobiltillståndsnummer: 

0600 55 1639 - 3 timmars tillstånd (träder genast i kraft) 

0600 55 1640 - 1 dygns tillstånd (träder genast i kraft) 

0600 55 1641 - 1 veckas tillstånd (knappa in startdatum) 

 

Mobiltillståndsnummer för personer under 18-år: 

0600 55 1642 - 3 timmars tillstånd (träder genast i kraft) 

0600 55 1643 - 1 dygns tillstånd (träder genast i kraft) 

0600 55 1644 - 1 veckas tillstånd (knappa in startdatum)