Eräluvat.fi-webbsidans förnyade layout har tagits i bruk. Förändringarna är mestadels visualiska men samtidigt har vi genomfört några små förbättringar på webbsidans funktioner.

Webbsidans layout håller på att bearbetas som bäst. Därför kan det finnas rubriker som flyttar på sig och bilder som begränsas felaktigt. Om du hittar brister eller tycker att något inte fungerar, var vänlig och lämna respons till oss via feedbackblanketten (blankett finns tyvärr bara på finska) eller via e-post eraluvat(a)metsa.fi.

Även webbutiken ska få en ny layout inom kort så att den motsvarar den övriga webbsidan.