Siirry pääsisältöön

kalakohdeluokittelut

Pyyntikokoisen kalan istutuskohde

Kohteen kalastoa hoidetaan säännöllisillä pyyntikokoisten kalan istutuksilla. Ideana on se että kohteessa on aina pyyntikokoista kalaa saalisvarmuutta parantamassa.

Kohteen istutuskulut katetaan kohteesta saatavilla lupatuloilla. Pyyntikokoisen kalan istutuskohteiden hieman korkeammat lupahinnat perustuvat siihen, että pyyntikokoisen kalan istuttaminen on lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin pienpoikasten.

Pyyntikokoisena istutetaan kirjolohta, jonka alkuperämaa on Pohjois- Amerikassa. Pyyntikokoisen kirjolohen lisäksi joihinkin kohteisiin istutetaan pyyntikokoisia harjuksia ja taimenia. Pyyntikokoiset istukkaat eivät käyttäytymiseltään tai ulkoiselta olemukseltaan vastaa aivan luonnonkalaa, sillä ne ovat koko ikänsä eläneet kalanviljelylaitoksen kasvatusaltaissa. Ne harvemmin kykenevät lisääntymään tai selviytymään luonnon olosuhteissa.

Pyyntikokoisia lohikaloja istutetaan kohteisiin, joissa istukkaat eivät kilpaile luontaisten lajien kanssa, kalastuspaine on kova ja edellytyksiä luonnon tuotantoon ei ole olemassa.

Poikasistutuskohde

Poikasistukaskohteiden kalastoa hoidetaan poikasvaiheisten kalojen istutuksilla. Nämä ovat yleensä toteutettu luontaisilla lajeilla. Istutuksia tehdään noin pari kertaa vuodessa. Poikasistutusten ideana on, että kalat oppivat hyödyntämään luonnonravintoa ja kasvavat pyyntikokoisiksi ajallaan.

Poikasistukkaista kasvaa kauniita ja ehjäeväisiä lohikaloja joiden käyttäytyminen on miltei luonnonkalaa vastaava. Toisin kuin pyyntikokoisena istutetut kollegansa, niin poikasistukkaat kykenevät monissa paikoissa myös lisääntymään. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kalat istutetaan niin sitä luonnonmukaisemmin ne käyttäytyvät, sillä ne eivät ehdi oppia kala-altaiden laitostumista.

Istutuskulut kustannetaan kohteen luvista saatavilla tuloilla. Poikasilla toteutetut istutukset ovat kuitenkin huomattavasti edullisemmat kuin pyyntikokoisen kalan istutukset. Poikasisutuksia tehdään kohteisiin, joissa kalakannan luonnonkiertoa kyetään tukemaan tai jossa istukkaat kasvavat erityisen hyvin.

Luonnonkalakohde

Luonnonkalakohteiden kalasto on pääosin tai kokonaan luonnontuotannon varassa. Joissakin tapauksissa kohteiden tuotantoa saatetaan tukea satunnaisilla pienpoikasistutuksilla.

Luonnonkalakohteessa onnistumista ei mitata saaliin yhteispainolla vaan laadukkailla kalastuselämyksillä, virkistäytymisellä ja hienoilla valokuvilla. Luonnonkalakohteet soveltuvatkin kalastajalle, joka osaa arvostaa ja kunnioittaa luonnonkierrosta syntynyttä jalokalaa.

Luonnonkierron varassa olevat kalastuskohteet ovat herkkiä kalastuspaineelle. Kohteen kalaston elinvoimaisuus pyritään turvaamaan hieman korkeammilla alamitoilla ja pienemmillä saaliskiintiöillä.

PS. Luonnonkalakohteiden herrasmieskalastajan tunnistaa siitä, että hänen saaliskiintiönsä ei koskaan nitise liitoksistaan. Näin vahvistetaan emokalojen määrää vesistössä ja jätetään myös muille mahdollisuudet saada hienoja kaloja.