Siirry pääsisältöön

Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kåʹddaassjid kueʹllšeellmõš valdia čaaʹʒʒin lij vueiʹvv-vueʹzzest määuʹsteʹm. Čoʹrstõõǥǥ tuejjee luõzz da kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹd, koid kåʹddaazzi vueiʹtte haʹŋǩǩeed jiõččmäʹhssemhââddsaž pââʹjjlååʹv. Pâʹjj-Lappi kåʹddaassji kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđin šiõtteed kalastuslaissa (finlex.fi).

Pââʹjjlååʹpp luõzz da kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹdid

Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kåʹddaazzi vueiʹtte haʹŋǩǩeed dommkååʹddes võudda jiõččmäʹhssemhââddsa pââʹjjlååʹv, nuʹt koččum kåʹddaazzi jokklååʹv. Lååʹpp oudd vuõiggâdvuõđ vuõggkueʹllšeellmõʹšše tõin valdia čääʹccvuuʹdin, kook liâ luõzz leʹbe kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹd.

Pââʹjjlååʹv hâʹdd lij 40 eeuʹr / pââʹjj. Hâʹdd lij meäʹrtõllum mädd- da meäʹcctäällministeria mähssasetõõzzâst.  Vuâlla 18-ekksa pââʹjjlååʹpp lij määuʹsteʹm. Lååʹv jeäʹla mieʹrrõsttum, nuʹt säärneeʹl lååʹv vuäǯǯa haaʹleen puk pääikla.

Pââʹjjlååʹv vuäitt vuäʹstted Mieʹcchalltõõzz Pâʹjj-Lappi kääzzkõspääiʹǩest de Skåådrdemlååʹvi kääzzkõsnââmrest 020 69 2424 (arggan 9–15).

TÄÄʹRǨAB KAAUPŠEMTEÂĐ, LÅÅʹPPVUUʹDI KAART DI LÅÅʹPPMÄÄIN:

Määuʹsteʹmes kueʹllšeeʹllemlååʹpp jeeʹres čääʹccvuuʹdid

Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kåʹddaazzi vueiʹtte haʹŋǩǩeed dommkååʹddes võudda määuʹsteʹmes kueʹllšeeʹllemlååʹv. Lååʹpp oudd vuõiggâdvuõđ stägg- da šeeʹllemneävvkueʹllšeellmõʹšše valdia čääʹccvuuʹdin luõzz leʹbe kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹdid lokku vääʹldǩani.

Mieʹcchalltõs lij tuʹmmjam juäʹtǩǩed puki ânnʼjõž Pâʹjj-lappi määusteʹmes kueʹllšeeʹllemlooʹvi  viõǥǥâståårrâmääiʹjid 31.12.2025 räjja. Lååʹpp lij viõǥǥâst tõn määiʹnest, što kueʹllšiiʹlli dommkåʹdd lij põõššâm seämma dommkååʹddest. Juõʹǩǩʼkaž, ǩeän dommkåʹdd ij leäkku mottjam, vuäǯǯ ođđ lååʹv pååʹštest ǩeâđđa 2024 poddân.

Ođđ kåʹddaassi vueiʹtte haʹŋǩǩeed lååʹv puõʹtti Mieʹcchalltõõzz kääzzkõspääiʹǩest:

Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida
Inarintie 46, 99870 Inari
Te´l. 0206 39 7740

Âʹvvel kääzzkõspäiʹǩǩ
Sairaalatie 3B, 99800 Ivalo
Te´l. 0206 39 7701

Tunturi-Lappi luâttkõõskõs
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Te´l. 0206 39 7950