Siirry pääsisältöön

Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kåʹddaassjid kueʹllšeellmõš valdia čaaʹʒʒin lij vueiʹvv-vueʹzzest määuʹsteʹm. Čoʹrstõõǥǥ tuejjee luõzz da kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹd, koid kåʹddaazzi vueiʹtte haʹŋǩǩeed jiõččmäʹhssemhââddsaž pââʹjjlååʹv. Pâʹjj-Lappi kåʹddaassji kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđin šiõtteed kalastuslaissa (finlex.fi).

Pââʹjjlååʹpp luõzz da kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹdid

Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kåʹddaazzi vueiʹtte haʹŋǩǩeed dommkååʹddes võudda jiõččmäʹhssemhââddsa pââʹjjlååʹv, nuʹt koččum kåʹddaazzi jokklååʹv. Lååʹpp oudd vuõiggâdvuõđ vuõggkueʹllšeellmõʹšše tõin valdia čääʹccvuuʹdin, kook liâ luõzz leʹbe kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹd.

Pââʹjjlååʹv hâʹdd lij 40 eeuʹr / pââʹjj. Hâʹdd lij meäʹrtõllum mädd- da meäʹcctäällministeria mähssasetõõzzâst.  Vuâlla 18-ekksa pââʹjjlååʹpp lij määuʹsteʹm. Lååʹv jeäʹla mieʹrrõsttum, nuʹt säärneeʹl lååʹv vuäǯǯa haaʹleen puk pääikla.

Pââʹjjlååʹv vuäitt vuäʹstted Meäʹcchalltõõzz Pâʹjj-Lappi kääzzkõspaaiʹǩin.

TÄÄʹRǨAB KAAUPŠEMTEÂĐ, LÅÅʹPPVUUʹDI KAART DI LÅÅʹPPMÄÄIN:

Määuʹsteʹmes kueʹllšeeʹllemlååʹpp jeeʹres čääʹccvuuʹdid

Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kåʹddaazzi vueiʹtte haʹŋǩǩeed dommkååʹddes võudda määuʹsteʹmes kueʹllšeeʹllemlååʹv. Lååʹpp oudd vuõiggâdvuõđ stägg- da šeeʹllemneävvkueʹllšeellmõʹšše valdia čääʹccvuuʹdin luõzz leʹbe kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹdid lokku vääʹldǩani.

Oouʹdab lååʹpp-pââʹjj lij puuttâm eeʹjj 2022 looppâst, de eeʹǩǩen 2023 âlgg låʹnsted ođđ lååʹpp. Lååʹpp lij viõǥǥâst eeʹjj 2023 loʹppe. Eeʹjj 2024 lååʹppooccmõõžžâst teâđte skååtrdemlååʹv.fi – seiddõõzzâst.

Lååʹv Vuäitt HAʹŋǩǩeed puõʹtti kääzzkÕSpaaiʹǩin:

Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida
Inarintie 46, 99870 Inari
Te´l. 0206 39 7740

Âʹvvel kääzzkõspäiʹǩǩ
Sairaalatie 3B, 99800 Ivalo
Te´l. 0206 39 7701

Suâlčiõʹlj kääzzkõspäiʹǩǩ Kiehinen
Lutontie 16, 99830 Saariselkä
Te´l. 0206 39 7200 

Tunturi-Lappi luâttkõõskõs
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Te´l. 0206 39 7950