Siirry pääsisältöön

Asuinpainanne

Kivikaudella talon paikalle kaivettiin ensiksi painanne, johon alimmat seinän pinnaltaan poltetut hirsirakenteet haudattiin. Toimenpide hidasti selkeästi puurakenteiden lahoamista.

Halssi

Tervaa valutettiin haudan pohjalta onttoa puuputkea eli kynää pitkin haudan ulkopuolella sijainneeseen halssiin, jossa terva laskettiin astioihin.

Justeeri

Puiden kaatoon tarkoitettu kahden miehen käytettävä perinteinen saha.

Kruunuleima

Metsähallituksen aikoinaan käyttämä leimatunniste.

Lanssi

Puiden varastopaikka.

Leimikko

Hakattavaksi leimattu metsäalue. Kaadettavaksi ja myytäväksi tarkoitetut puut leimattiin pilkkakirveellä eli leimakirveellä.

Meripihka

Fossilisoitunutta jättiläismännyn pihkaa. Arvokasta meripihkaa käytettiin vaurailla alueilla nappeina ja koruina.

Miilu

Puuhiilen valmistukseen käytetty rakennelma.

Myöhäismesoliittinen

Keskimmäisen kivikauden loppupuoli.

Pokasaha

Koottava jännesaha, jota kutsuttiin usein myös nälkäviuluksi.

Poropaliskunta

Poronomistajat, jotka toimivat tietyllä alueella, muodostavat paliskunnan.

Purnu

Lihojen säilytystä varten tehty maakuoppa.

Pyyntikuoppajärjestelmä

Useiden peuranpyyntiin tarkoitettujen ansakuoppien järjestelmä.

Rihma

Riistalintujen ja jänisten pyydystämisessä käytetty yksinkertainen ansapyydys.

Sadin

Ansalangallinen loukkupyydys.

Tervahauta

Männyn tervan valuttamiseen käytetty, maahan kaivettu uunimainen rakennelma.