Asuinpainanne Kivikaudella talon paikalle kaivettiin ensiksi painanne, johon alimmat seinän pinnaltaan poltetut hirsirakenteet haudattiin. Toimenpide hidasti selkeästi puurakenteiden lahoamista.
Halssi Tervaa valutettiin haudan pohjalta onttoa puuputkea eli kynää pitkin haudan ulkopuolella sijainneeseen halssiin, jossa terva laskettiin astioihin.
Justeeri Puiden kaatoon tarkoitettu kahden miehen käytettävä perinteinen saha
Kruunuleima Metsähallituksen aikoinaan käyttämä leimatunniste
Lanssi Puiden varastopaikka
Leimikko Hakattavaksi leimattu metsäalue. Kaadettavaksi ja myytäväksi tarkoitetut puut leimattiin pilkkakirveellä eli leimakirveellä.
Meripihka Fossilisoitunutta jättiläismännyn pihkaa. Arvokasta meripihkaa käytettiin vaurailla alueilla nappeina ja koruina.
Miilu Puuhiilen valmistukseen käytetty rakennelma
Myöhäismesoliittinen Keskimmäisen kivikauden loppupuoli
Pokasaha Koottava jännesaha, jota kutsuttiin usein myös nälkäviuluksi.
Poropaliskunta Poronomistajat, jotka toimivat tietyllä alueella, muodostavat paliskunnan.
Purnu Lihojen säilytystä varten tehty maakuoppa
Pyyntikuoppajärjestelmä Useiden peuranpyyntiin tarkoitettujen ansakuoppien järjestelmä
Rihma Riistalintujen ja jänisten pyydystämisessä käytetty yksinkertainen ansapyydys
Sadin Ansalangallinen loukkupyydys
Tervahauta Männyn tervan valuttamiseen käytetty, maahan kaivettu uunimainen rakennelma