Siirry pääsisältöön

Halssi

Tervaa valutettiin haudan pohjalta onttoa puuputkea pitkin haudan ulkopuolella sijainneeseen halssiin, jossa terva laskettiin astioihin.

Hiilimiilu

Puuhiilen valmistukseen käytetty rakennelma.

Kruunuleima

Aikoinaan Metsähallituksen käyttämä leimatunniste.

Kuivatislaus

Kemiallinen reaktio, jossa hapeton kuumentaminen hajottaa orgaanisia kiinteitä aineita, kuten puuta.

Pyyntikuoppajärjestelmä

Peuran pyyntiin tarkoitettujen ansakuoppien järjestelmä. Kuopat ovat usein jonomaisessa ryhmittymässä muodostaen samalla puolinaisen kehän.

Rykimä

Kiima-aika.

Tervahauta

Männyn tervan valuttamiseen käytetty, maahan kaivettu uunimainen rakennelma, johon ladottiin kerroksittain suuret määrät puuta ja poltettiin.

Uittopato

Uittopadolla nostettiin veden pintaa uittoa varten.

Vonkamies

Koskisissa virtavesissä työskentelevä uittomies, jonka tehtävänä oli estää puiden ruuhkautuminen ja laittaa ne eteenpäin, mikäli ruuhka pääsi syntymään.