Halssi Tervaa valutettiin haudan pohjalta onttoa puuputkea pitkin haudan ulkopuolella sijainneeseen halssiin, jossa terva laskettiin astioihin.
Hiilimiilu Puuhiilen valmistukseen käytetty rakennelma
Kruunuleima Aikoinaan Metsähallituksen käyttämä leimatunniste
Kuivatislaus Kemiallinen reaktio, jossa hapeton kuumentaminen hajottaa orgaanisia kiinteitä aineita, kuten puuta.
Pyyntikuoppajärjestelmä Peuran pyyntiin tarkoitettujen ansakuoppien järjestelmä. Kuopat ovat usein jonomaisessa ryhmittymässä muodostaen samalla puolinaisen kehän.
Rykimä Kiima-aika
Tervahauta Männyn tervan valuttamiseen käytetty, maahan kaivettu uunimainen rakennelma, johon ladottiin kerroksittain suuret määrät puuta ja poltettiin.
Uittopato Uittopadolla nostettiin veden pintaa uittoa varten.
Vonkamies

Koskisissa virtavesissä työskentelevä uittomies, jonka tehtävänä oli estää puiden ruuhkautuminen ja laittaa ne eteenpäin, mikäli ruuhka pääsi syntymään.