Metsähallituksen kalastuslupien hinnat nousevat vuoden 2024 alussa. Pyydyslupien hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ja vapakalastuslupien hinnat Metsähallituksen omaan päätökseen. Hintojen korotuksen taustalla on kalastuskohteiden nousseet kustannukset.

Osa Metsähallituksen vapakalastuskohteista on tällä hetkellä tappiollisia. Metsähallitus ei tavoittele kalastuslupien myynnillä voittoa, vaan tarkoituksena on mahdollistaa monipuoliset kalastusmahdollisuudet valtion vesillä eri puolilla Suomea. Lupatuloilla myös kunnostetaan kalojen elinympäristöjä esimerkiksi ennallistamalla koskia.

”Kalastuskohteiden kustannukset ovat hiljalleen nousseet. Esimerkiksi kalaistutusten hinta on noussut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin noin 30 %. Vapalupien hintoja on tarkistettu viimeksi seitsemän vuotta sitten”, kalastuksen johtava asiantuntija Olli Urpanen Metsähallituksesta kertoo.

Laajoilla vapalupa-alueilla vuorokauden mittaisen vapaluvan hinta nousee 10 eurosta 15 euroon. Viikkolupa maksaa jatkossa 20 euroa ja kausiluvan hinta puolestaan muuttuu 25 eurosta 30 euroon. Laajoja vapalupa-alueita ovat esimerkiksi 2410 Länsi-Lappi, 5411 Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ja 7412 Merialueet.

Kohteilla, joille istutetaan kirjolohta, kolmen tunnin lupa maksaa jatkossa 15 euroa aiemman 10 euron sijaan. Vuorokausiluvan hinta nousee 18 eurosta 25 euroon. Samalla viikkolupa poistuu lupavalikoimasta. 

Myös pyydyslupien hinnat muuttuvat vuodenvaihteessa maa- ja metsätalousministeriön uuden asetuksen mukaisesti. Pyydyslupa-alueet on aiemmin jaettu kahteen hintaluokkaan, mutta vuodenvaihteen jälkeen halvempi, kahdeksan euron hintaluokka poistuu. Yhden verkon tai kolmen katiskan käyttö maksaa jatkossa 12 euroa kalenterivuodelta. Pyydyslupien uudet hinnat päivitetään kohdesivuille ennen vuodenvaihdetta.

Kalastuslupien myynti vuodelle 2024 alkaa 18. joulukuuta, kun myyntiin tulevat vapa- ja pyydysluvat suurimmalle osalle Metsähallituksen kalastuskohteista. Pohjoisen Lapin vapaluvat tulevat myyntiin 4. tammikuuta, eteläisen Suomen koskikohteet 8. tammikuuta ja pohjoisen jokien luvat huhtikuussa. Kaikki kalastuslupien myyntipäivät löydät tapahtumakalenterista.

Maa- ja metsätalousministeriön uusi maksuasetus (mmm.fi)