Siirry pääsisältöön

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa 5411

Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa oikeuttaa kalastamaan perholla tai vieheellä valtion vesialueilla, jotka sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vapaluvan piiriin kuuluu noin 115 000 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja yli 600 kilometriä joki- ja purovesiä.

Tämän vapaluvan etu on, että aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe. Yhdellä vapaluvalla saa käyttää yhtä aikaa enintään kahdeksaa (8) vapaa tai siimaa, joissa jokaisessa saa olla enintään kaksi (2) viehettä. Se oikeuttaa kalastamaan myös joillain valtion vesien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, joihin pelkän kalastonhoitomaksun maksaminen ei anna kalastusoikeutta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Heittokalastus, Uistelu, Perhokalastus, Pilkkiminen
Taimen, Harjus, Kuha, Hauki, Ahven
Luontaisten lajien poikasistutuksia

Lupa-alueen kartta

Pohjanmaa ja Kainuu,

Luvan ostaminen

vapalupa aikuisille

Aikuisen vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, seitsemän vuorokautta tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
7 vuorokautta  20 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 30 €

Aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

vapalupa alle 18-vuotiaille

Alle 18-vuotiaan vapalupa on voimassa koko kalenterivuoden, ja sen hinta on 12 euroa. Lupa on henkilökohtainen, joten se ei oikeuta kalastamaan muita kuin luvanhaltijan.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee vapaluvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Pääsääntöisesti et tarvitse vapalupaa, mikäli kalastat vain yhdellä vavalla tai vieheellä järvialueilla tai muilla virtaamattomilla vesillä. Tällöin riittää, että maksat kalastonhoitomaksun. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos on alle 18-vuotias, täyttänyt 70 vuotta tai täyttänyt vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Kalastonhoitomaksun maksamisen lisäksi tarvitset vapaluvan, mikäli kalastat virtavesialueilla tai käytät useaa vapaa.

Tarvitset vapaluvan myös, jos ongit, pilkit tai viehekalastat Lestijärvellä sijaitsevalla Valkiaisella.

Muissa virtaamattomissa vesissä saa onkia ja pilkkiä yhdellä vavalla maksamatta kalastonhoitomaksua ja vapalupaa. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kielletty koski- ja virta-alueilla riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Kalastusrajoitus.fi-palvelusta voi tarkistaa alueet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Vapaluvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa oikeuttaa kalastamaan vain Metsähallituksen hallinnoimilla vesialueilla, jotka sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Suurimmat tämän vapaluvan piiriin kuuluvista vesialueista näkyvät Retkikartta.fi-palvelussa.

Kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset ELY-keskuksen ja kalatalousalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset ja pyyntimittasäädökset. Kalastusrajoitus.fi-palvelusta voi tarkistaa alueet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Vesialueet, jotka eivät kuulu tämän vapaluvan piiriin

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa ei oikeuta kalastamaan esimerkiksi

  • yksityisvesillä, esimerkiksi osakaskuntien vesialueilla
  • Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet)
  • yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä.

Seuraavilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sijaitsevilla vesistöillä on oma vapalupansa, joten Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa 5411 ei oikeuta kalastamaan niissä:

Kalastusvälineet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Yhdellä vapaluvalla saa käyttää yhtä aikaa enintään kahdeksaa (8) vapaa tai siimaa, joissa jokaisessa saa olla enintään kaksi (2) viehettä.

Vapalupa sallii kalastajan harjoittaa niin kutsuttua ismete-kalastusta eli täkyongintaa jäältä usealla vavalla. Täkyonginta on kuitenkin kiellettyä koski- ja virta-alueilla sekä suvannoilla.

Vesikulkuneuvot

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa oikeuttaa kalastajan pitämään venettä sellaisella lupa-alueeseen kuuluvan vesistön rannalla, joka on Metsähallituksen metsätalouden monikäyttömetsää. Mikäli alueella on voimassa oleva kaava, joka ohjaa veneiden säilytystä tiettyyn paikkaan, tulee veneet säilyttää niille osoitetuissa paikoissa. Veneessä tulee olla omistajan nimi, ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Kansallispuistot

Ennen kalastamista kansallispuistossa kalastajan tulee selvittää kansallispuiston erityissäännökset muun muassa liikkumisrajoitusten, maihinnousun ja tulenteon suhteen. Tietoa kansallispuistojen säännöksistä on verkkosivustolla Luontoon.fi.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Seuraavassa taulukossa ovat kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välisissä sisävesissä Leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ympäri vuoden. Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Taimen, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä Enintään 45 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Järvilohi Vähintään 60 cm Joessa ja purossa 1.8.–30.11.
Lohi Vähintään 60 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.
Siika Ei pyyntimittaa Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Paikallisten ELY-keskusten päätöksellä pyyntimitta voi olla pienempi tai suurempi kuin edellisessä taulukossa, joten tarkista pyyntimitta Kalastusrajoitus.fi-verkkopalvelusta ennen kalastuksen aloittamista.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Koski- ja virta-alueilla kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana enintään kolme (3) lohikalaa, joista kaksi (2) saa olla lohia. Tässä lohikala tarkoittaa taimenta, lohta, järvilohta, kirjolohta, nieriää ja harjusta. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi kirjolohta ja yhden harjuksen mutta ei kahta kirjolohta ja kahta harjusta.)

Kaikilla vesialueilla vapaa-ajankalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana enintään kaksi (2) lohta.

Oulujärvellä yksi venekunta saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana enintään viisi (5) kuhaa.

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.