Länsi-Lapin vapalupa 2410

Metsähallituksen Länsi-Lapin vapaluvalla voit kalastaa perholla tai vieheellä valtion vesialueilla Länsi-Lapissa. Luvan piiriin kuuluu noin 32 400 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja vajaat kaksi tuhatta kilometriä joki- ja purovesiä. Vapalupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan yksityisvesillä, Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet), yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä.

Metsähallituksen vapaluvan etuna on, että lupa on perhekohtainen ja sillä voit vetouistella usealla vavalla (enintään 8 vapaa). Länsi-Lapin vapaluvalla pääset kalastamaan myös valtion vesien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, joihin kalastonhoitomaksu ei anna pelkästään kalastusoikeutta.

Jokainen lupa on sijoitus luontoon. Luvista saatu tulo käytetään kalavesien hoitoon.

 

Länsi-Lapin vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Viehekalastus, Uistelu, Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Kuha

Luvan ostaminen

Hinnat:

Länsi-Lapin vapalupa aikuisille (perhekohtainen lupa)
 • 10 €/ vrk
 • 15 €/ viikko
 • 25 € / kalenterivuosi

Aikuisen luvalla voi kalastaa koko perhe. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan myös sekä avio- että avopari.

Länsi-Lapin vapalupa 15-18-vuotiaille (henkilökohtainen)
 • 10 € / kalenterivuosi
Länsi-Lapin vapalupa alle 15-vuotiaille (henkilökohtainen)
 • 0 € / kalenterivuosi

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka on avoinna arkisin kello 9–16.

 

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luovuttua järjestelmän ylläpidosta.

 

Lupia jäljellä / vapaita päiviä
 • Useita jäljellä
 • Alle 5 jäljellä
 • Loppu

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Lupa on voimassa vain Metsähallituksen omistamilla vesialueilla. Tarkista lupaan kuuluvat alueet retkikartta.fi- palvelusta.
 • Kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset ELY:n tai kalastusalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset ja alamittasäädökset. Lisätietoa aluekohtaisista rajoituksista löytyy kohdekuvauksen ”aluerajoitukset” välilehdeltä.
 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Luvalla voi harjoittaa usealla vavalla täkyongintaa jäältä (ns. ismete kalastus). Täkyonginta ei kuitenkaan ole sallittua vaelluskalavesistöjen jokialueilla. (kielto koskee myös suvantoja, koski- ja virta-alueiden lisäksi).
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi.
 • Vapalupa on perhekohtainen. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan sekä avio- että avopari.

Sallitut vieheet

 • Uistin ja perho. Luvalla käytettävien vapojen/siimojen määrä on rajoitettu 8 vapaan / lupa.

Aluerajoitukset

Länsi-Lapin vapalupa ei oikeuta kalastamaan seuraavissa kohdekohtaisissa vapakalastusalueissa: Livojärvessä, Livojoessa, Miekojärvessä, Simojoessa, Simojärvessä, Meltausjoessa, Raudanjoessa, Vikakönkäässä, Vikajoessa, Kemijoessa, Tornion-Muonionjoki-Könkämäenossa, Äkäsjoessa ja Kesänkijärvessä, Pyhäjärvessä ja Kapsajoessa.

Myöskään vapaluvalla ei saa kalastaa mm. seuraavilla Metsähallituksen vesialueilla: Koutusjärvessä, Pallasjärvessä, Kuolpujoessa, Iissijoessa sivuhaaroineen, Kitkajärveen laskevat joet: Suonnanjoki, Tolvanjoki, Riisijoki, Haltinjoki, Raistakkajoki, Kirintö-/Karijoki ja kaikki purot), Vaattunkikönkään vesialue Vaattunkikönkään niskasta Kurjenojansuuhun.

Muut rajoitukset

Vapalupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

 • Harjuksen pyyntimitta on leveyspiirin 67˚00  ́N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 30 cm ja eteläpuolisissa vähintään 35 cm.
 • Rasvaevällisen taimenen (luonnontaimen) pyyntimitta on leveyspiirin 67˚00  ́N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 50 senttimetriä ja leveyspiirin 67˚00  ́N eteläpuolella olevissa vesissä vähintään 60 senttimetriä.
 • Rasvaeväleikatun (istutettu) taimenen pyyntimitta on 50 senttimetriä.
 • Sellaisen taimenen, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä pyyntimitta on enintään 45 cm.
 • Kuhan pyyntimitta on vähintään 42 cm. 

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Vapaluvan saaliskiintiö koski- ja virta-alueilla on korkeintaan 3 lohikalaa/ vrk (taimen, kirjolohi, nieriä, harjus).

Taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. välisenä aikana.

Leveyspiirin 67°00`N eteläpuolisissa sisävesissä harjus on rauhoitettu vuosittain ajalla 1.4.-31.5. Lisäksi luontaisten harjuskantojen turvaamiseksi Metsähallitus suosittelee myös pohjois-Suomessa harjuksen kalastuksen välttämistä sen kutuaikana huhti- ja toukokuussa. Suositus koskee erityisesti pienimuotoisten jokialueiden koskien välisiä suvantoja, joissa kevätpyynnillä voidaan vaarantaa paikallista harjuskantaa.