Siirry pääsisältöön

Länsi-Lapin vapalupa 2410

Metsähallituksen Länsi-Lapin vapalupa oikeuttaa kalastamaan perholla tai vieheellä valtion vesialueilla, jotka sijaitsevat Länsi-Lapissa. Vapaluvan piiriin kuuluu noin 32 400 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja vajaa kaksi tuhatta kilometriä joki- ja purovesiä. Myös sellaiset vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, joilla ei ole omaa erillistä vapalupaa, kuuluvat Länsi-Lapin vapaluvan piiriin. Tällaisilla alueilla pelkän kalastonhoitomaksun maksaminen ei anna kalastusoikeutta.

Tämän vapaluvan etu on, että aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe ja se sallii vetouistelun kahdeksalla vavalla.

Jokainen lupa on sijoitus luontoon. Luvista saatu tulo käytetään kalavesien hoitoon.

Huom! Lupa-alueeseen on tullut muutoksia. Pakajoen (Muonio) Metsähallituksen hallinnoima vesialue on poistettu lupa-alueista meritaimenkannan vahvistamiseksi. Lupa-alueet voi tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Länsi-Lapin vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Uistelu, Perhokalastus, Heittokalastus
Hauki, Ahven, Taimen, Harjus, Kuha
Luontainen kalasto (ei istutuksia)

Lupa-alueen kartta

Lappi,

Luvan ostaminen

Länsi-Lapin vapalupa aikuisille

Aikuisen vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, seitsemän vuorokautta tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
7 vuorokautta 20 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 30 €

Aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Länsi-Lapin vapalupa alle 18-vuotiaille

Alle 18-vuotiaan vapalupa on voimassa koko kauden, ja sen hinta on 12 euroa. Lupa on henkilökohtainen, joten sillä voi kalastaa ainoastaan luvanhaltija.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Kolari: Salmela Fishing & Hunting
Muonio: Ropin Pirtti

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee vapaluvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Et tarvitse vapalupaa, mikäli kalastat vain yhdellä vavalla tai vieheellä järvialueilla tai muilla virtaamattomilla vesillä. Tällöin riittää, että maksat kalastonhoitomaksun. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos on alle 18-vuotias, täyttänyt 70 vuotta tai täyttänyt vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Kalastonhoitomaksun maksamisen lisäksi tarvitset vapaluvan, mikäli kalastat virtavesialueilla tai käytät useaa vapaa.

Virtaamattomissa vesissä saa onkia ja pilkkiä yhdellä vavalla maksamatta kalastonhoitomaksua ja vapalupaa. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Kalastusrajoitus.fi-palvelusta voi tarkistaa alueet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Vapaluvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Länsi-Lapin vapalupa oikeuttaa kalastamaan vain Metsähallituksen hallinnoimilla vesialueilla, jotka sijaitsevat Länsi-Lapissa. Suurimmat tämän vapaluvan piiriin kuuluvista vesialueista näkyvät Retkikartta.fi-palvelussa.

Länsi-Lapin vapalupa ei oikeuta kalastamaan

  • yksityisvesillä,
  • yhteislupa-alueilla,
  • täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä
  • erityisvesillä.

Seuraavilla Länsi-Lapissa sijaitsevilla vesistöillä on oma vapalupansa, joten Länsi-Lapin vapalupa 2410 ei oikeuta kalastamaan niissä:

Länsi-Lapin vapalupa ei oikeuta kalastamaan myöskään muun muassa seuraavilla Metsähallituksen vesialueilla:

  • Koutusjärvi
  • Pallasjärvi
  • Kuolpujoki
  • Iissijoki sivuhaaroineen
  • Kitkajärveen laskevat joet eli Suonnanjoki, Tolvanjoki, Riisijoki, Haltinjoki, Raistakkajoki, Kirintöjoki, Karijoki ja kaikki niiden sivupurot
  • Vaattunkikönkään vesialue Vaattunkikönkään niskasta Kurjenojansuuhun.

Kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset ELY-keskuksen ja kalatalousalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset ja pyyntimittasäädökset. Kalastusrajoitus.fi-palvelusta voi tarkistaa alueet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Kalastusvälineet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Yksi vapalupa sallii enintään kahdeksan (8) vavan tai siiman käyttämisen yhtaikaa.

Vapalupa sallii kalastajan harjoittaa niin kutsuttua ismete-kalastusta eli täkyongintaa jäältä usealla vavalla. Täkyonginta on kuitenkin kiellettyä koski- ja virta-alueilla sekä suvannoilla.

Vesikulkuneuvot

Länsi-Lapin vapalupa oikeuttaa kalastajan pitämään venettä sellaisella lupa-alueeseen kuuluvan vesistön rannalla, joka on Metsähallituksen metsätalouden monikäyttömetsää. Mikäli alueella on voimassa oleva kaava, joka ohjaa veneiden säilytystä tiettyyn paikkaan, tulee veneet säilyttää niille osoitetuissa paikoissa. Veneessä tulee olla omistajan nimi, ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella vähintään 60 cm ja pohjoispuolella vähintään 50 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Taimen, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä Enintään 45 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella vähintään 35 cm ja pohjoispuolella vähintään 30 cm Leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella 1.4.–31.5.

Lisäksi Metsähallitus suosittelee, että harjuksen kalastamista vältetään huhti- ja toukokuussa myös leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella. Suositus koskee erityisesti sellaisilla koskien välisillä suvannoilla kalastamista, jotka sijaitsevat pienillä jokialueilla. Tällaisilla suvannoilla kalastaminen keväisin voi vaarantaa paikallisen harjuskannan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Koski- ja virta-alueilla kalastaja saa ottaa saaliikseen vuorokauden aikana enintään kolme (3) lohikalaa, joista kaksi (2) saa olla lohia. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi siikaa ja yhden harjuksen mutta ei kahta siikaa ja kahta harjusta.)

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.