Siirry pääsisältöön

Muotkatunturi-Kaldoaivi 1501

Lupa-alue 1501 Muotkatunturi-Kaldoaivi korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1564 Inarin erämaa. Kaksi muuta Inarin erämaan korvaavaa vapalupa-aluetta ovat 1502 Vätsäri ja 1503 Hammastunturi-Sarmitunturi.

Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa-alueeseen kuuluu Näätämöjoen sekä Kiella- ja Kaamasjoen vesistöalueet. Alue koostuu laajoista Muotkatunturin ja Kaldoaivin erämaa-alueista sijoittuen Utsjoen kunnanrajan ja Sevettijärventien sekä Angelintien väliin. Lupa-alue sisältää paljon järvi-, lampi- ja jokivesiä.

Lupa-alueeseen kuuluu sekä helposti saavutettavia kohteita että todellista erämaan rauhaa ja hiljaisuutta kaukana teistä ja liikenteen melusta. Yleisimpiä saaliskaloja alueella ovat harjus, taimen, rautu, siika, ahven ja hauki.

Muotkatunturi-Kaldoaivi

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Heittokalastus, Perhokalastus, Pilkkiminen, Uistelu
Harjus, Taimen, Nieriä, Siika, Ahven, Hauki
Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Veneen vesillelaskupaikka, Autiotupa, Vuokratupa

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Lupamäärät

Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa-alueelle myydään yhteensä 4300 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Kausilupia myydään yhteensä 150 kappaletta.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 100 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Rovaniemi: Pilke-talo (luontoon.fi)
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida (luontoon.fi)
Kaamanen: Muotkan Ruotku, Giellajohka Oy
Sodankylä: Harjus Sportia

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa 1501 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun. Näitä vesiä ovat seuraavat:

  • Rautujärvi
  • Kontinpaistamajärvi

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. 

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet

Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa 1501 ei oikeuta kalastamaan seuraavissa Metsähallituksen vesistöissä, vaikka ne sijaitsevatkin lupa-alueella:

Aluerajoitukset

Opukasjärvessä on kiellettyä kalastaa 200:aa metriä lähempänä jokisuita.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Vetouistelussa saa käyttää enintään kahdeksaa (8) vapaa.

Ylä-Lapissa (eli myös Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Muotkatunturi-Kaldoaivi vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella,
  • Inarin kalasatamassa Inarissa sekä
  • Sevetin baarissa Sevettijärvellä.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.
Nieriä eli rautu Ei pyyntimittaa 15.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä
Nieriä eli rautu 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Lisätiedot

Lisätietoja Inarin kalatalousalueen kalastussäännöstä saat verkkosivulta www.inarinkalatalousalue.fi.

Lisää tietoa Muotkatunturi-Kaldoaivin lupa-alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.