Yläkoululaisten tehtävät

Eräpassi suoritetaan tekemällä yhteensä 12 tehtävää. Kaikista neljästä osa-alueesta tulee suorittaa kolme tehtävää, joista yksi on ulkotehtävä ja kaksi sisätehtäviä. Tehtävät löytyvät alla olevien aihealuelinkkien takaa.

Jokamiehenoikeudet

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Selvitetään haastattelututkimuksen avulla, kuinka hyvin jokamiehenoikeudet tunnetaan.

Haastattelututkimus jokamiehenoikeuksista

Sisätehtävät

1. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse jokamiehenoikeuksia käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan

2. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin ja askarrellaan julistekollaasi.

Jokamiehenoikeudet-juliste

3. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin draaman keinoin.

Jokamiehenoikeudet-näytelmä

Kalastus

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Valmista kalastusväline ja kokeile sitä.

Kalastusvälineen tekeminen

2. Vesistön ekologisen tilan tutkiminen -tehtäväpaketti

Vesistötutkimus

Sisätehtävät

1. Kalojen tunnistusta pelin avulla.

Kalakortit

2. Tutkitaan Itämeren ekoloigsta tilaa ja kalakantoja paikkatietoaineistojen avulla.

Itämeren ekologinen tila ja kalakannat

3. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse kalastusta käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan

4. Vartaillaan kalojen aisteja nisäkkäiden ja lintujen aisteihin

Kalojen aistit

Luonnossa liikkuminen

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Ympäristötaideteos -suunnitelkaa ja toteuttakaa taidetta ulkoa löytyvistä materiaaleista. Kerratkaa jokamiehen oikeudet ennen taiteiluun ryhtymistä!

Ympäristötaideteos

2. Etsi lähialueella sijaitseva geokätkö.

Geokätköily

3. Opetellaan tekemään havaintoja ja rauhoittumaan luonnossa

        Hetki metsässä

4. Opetellaan tunnistamaan eläinten syömäjälkiä

        Luonnon ravintola

5. Harjoitellaan kartan tulkintaa ja maaston tuntemusta

        Kolmiulotteinen kartta

6. Tarkastellaan luontoa uudesta näkökulmasta

       Peilikuva luonnosta

7. Tutustutaan luontoon, opetellaan lajintuntemusta ja kehitetään tarkkaavaisuutta

        Luonnontutkija

8. Opetellaan ympäristön havainnointia ja harjoitellaan kysymysten tekemistä liikunnallisen tehtävän avulla

        Jatkuva luontopolku

9. Havainnoidaan luontoa ja opetellaan luonnossa liikkumiseen liittyviä asioita qr-koodeihin perustuvalla luontopolulla.

Mobiilit luontorastit yläkoululaisille

10. Opetellaan valmistautumaan talviselle retkelle.

Talviretki

11. Opetellaan ymmärtämään roskaamisen vaikutusta luontoon.

Roskien hajoamisaika

Sisätehtävät

1. Älylaitteilla pelattava Kahoot! -visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse luonnossa liikkumista käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan

2. Mitä metsä merkitsee minulle? Kirjoita kirjoitelma aiheesta!

Minun metsäni -kirjoitelma

Riistanhoito

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Tunnistetaan ja lasketaan oikeaoppisesti vesilintuja lintujen kantojen arviointia varten.

Vesilintujen pistelaskenta

2.Rakennetaan linnunpönttö ja seurataan sen asukkaita.

Linnunpönttö

3. Suurpedot mobiililuontopolku - suurpetoaiheisia kysymyksiä. Voidaan toteuttaa myös sisätiloissa.

       Suurpedot-mobiililuontopolku

4. Opetellaan tunnistamaan kotiseudun lintulajistoa ulkona luonnossa.

Linturetki

Sisätehtävät

1. Tunnistetaan nisäkkäitä pelin avulla.

Nisäkäskortit

2. Tunnistetaan lintuja pelin avulla.

Lintukortit

3. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse riistanhoitoa käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan