Siirry pääsisältöön

Helmi-vieraspetohanke turvaa lintujen pesimärauhaa

Haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira ovat vakava uhka Suomen vesilintukannoille. Vesilintujen suojelemiseksi Metsähallitus ja Suomen riistakeskus (riista.fi) toteuttavat vieraspetojen poistoa 73:llä Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella. Tavoitteena on koulutettujen pyyntiryhmien avulla tehostaa vieraspetopyyntiä tasolle, jolla vieraspetojen kannat saadaan laskuun ja vesilintujen poikastuotto kasvuun.

Hanke on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelmaa (ym.fi). Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla. Metsähallituksen osuus rahoituksesta on noin 1,7 miljoonaa ja Suomen riistakeskuksen 2,6 miljoonaa. Ympäristöministeriön osuus kattaa etenkin pyyntivälineitä ja palkkioita, ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa muun muassa toimeenpanevaa henkilöstöä Suomen riistakeskukseen ja Metsähallituksen Eräpalveluihin. Hanke alkoi toukokuussa 2021. Rahoitus on myönnetty vuoden 2023 loppuun saakka.

Hoitoalueita eri puolilla Suomea

Hoitoalueet, joilla pyyntiä toteutetaan, sijaitsevat ympäri Suomea. Metsähallituksen 30 pyyntikohdetta sijaitsevat Suomen länsirannikolla, ja ne sisältävät laajoja Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Joukossa on erityisen tärkeitä lintulahtia, kuten Liminganlahti Oulun seudulla (luontoon.fi). Suomen riistakeskuksen 43 kohdetta sijaitsevat Manner-Suomessa ja etelärannikolla. Näillä pyyntikohteilla on paljon linnustollisesti arvokkaita järviä, kuten Siikalahti Parikkalassa (luontoon.fi).

Pyyntikohteiden olosuhteet vaihtelevat huomattavasti, mikä haastaa etsimään jokaiselle kohteelle sopivimmat pyyntikeinot.

(Kartta avautuu klikkaamalla suuremmaksi.)

Suomen kartta, jolla näkyvät hankkeen kohteet sekä Metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen suunnittelijoiden yhteystiedot.

Pyynnistä vastaavat henkilöt

Metsähallitus

  • Harri Forsten, puh. 0206 39 5704
  • Teppo Kakkonen, puh. 0206 39 5462
  • Thomas Hagström, puh. 0206 39 7873
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)metsa.fi

Suomen riistakeskus

  • Ilkka Järvinen, puh. 029 431 2286
  • Jussi Ruskeala, puh. 029 431 2243
  • Jyri Mononen, puh. 029 431 2128
  • Tomi Nevalainen, puh.029 431 2224
  • Veijo Kröger, puh. 029 431 2296
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)riista.fi

Pyynnillä tavoitellaan kotoperäisen lajiston elvyttämistä

Helmi-vieraspetohanke tukee muiden Helmi-ohjelman toimien kanssa erityisesti taantuneen vesilinnuston toipumista. Monet elinympäristöjen kunnostustoimet jäävät vajaiksi, jos alueilta ei poisteta niillä runsaana esiintyviä vieraspetoja. Minkin ja supikoiran saalistuspaineen poistumisella on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia myös muulle alkuperäisluonnolle, kuten sammakkoeläimille. Useiden lajien elpyminen kestää vuosia, joten pyyntityön on oltava pitkäjänteistä ja jatkuvaa.

Osaavia pyytäjiä tarvitaan

Onnistunut vieraspetojen pyynti riippuu ennen kaikkea osaavien pyytäjien työpanoksesta ja sitoutuneisuudesta pyyntiin. Hankkeen tavoitteena on löytää oman alueensa luonnonhoitoon motivoituneita pyytäjiä, joilla on halua olla mukana parantamassa linnuston pesimäedellytyksiä valituilla kohteilla.

Kohdealueella tehdystä pyyntityöstä maksetaan pyytäjille työkorvaus ja työn tueksi tarjotaan pyyntivälineistöä. Alueiden riistanhoitoyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä pyyntityön kehittämiseksi. Viestinnällä pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta vieraspetojen pyynnin hyödyistä luonnolle.