Blogi
Ahti Putaala

Pitäisikö metsästysluvat arpoa tai metsästysalueita pilkkoa pienemmiksi? Metsästyksen johtava asiantuntija Ahti Putaala vastaa metsästäjien yleisiin kysymyksiin.

”Miten ne kaikki luvat voivat heti pamahtaa punaiselle klo 9.00, eihän tässä ole mitään järkeä, kun lupia ei saa. Tiskin altako te niitä myytte? Rakentakaa nyt ihmeessä parempi lupajärjestelmä!”  

Tämän suuntaista ja voimasanojen saattelemaa palautetta asiakaspalvelumme saa vastaanottaa useilta metsästäjiltä, jotka ostavat verkkokaupasta tai puhelimella kanalintulupia lupamyynnin aloitusviikon aamuina.

Kanalinnustus on suomalaisille eränkävijöille vuoden odotetuimpia tapahtumia. Kun haluttua lupaa ei tulekaan, nousee kiukku, jonka asiakaspalvelijamme joutuvat sitten kohtaamaan.  Toki metsästäjien keskuudessa tunnistetaan hyvin se perussyy, että suosituimpien alueiden lupakiintiön äkillinen loppuminen johtuu kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta. Kilpailu suosittujen lupametsästysalueiden rajallisista lupakiintiöistä erityisesti kanalintukauden aloitusviikoille vain on kova.

Metsästysalueille on kahdenlaisia lupakiintiöitä: päivä- ja kausikohtaisia. Niillä turvataan metsästyksen sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Päiväkohtaisella kiintiöllä rajoitetaan lupametsästäjien määrää, jotta metsästysalueilla olisi riittävän väljää. Tällä huomioidaan esimerkiksi metsästyslain 8 § alueella paikalliset metsästäjät, joilla on vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtion mailla. Lisäksi kiintiö huomioi alueiden muut käyttäjät; poroelinkeinon harjoittajat, marjastajat ja retkeilijät.

Kausikohtainen kiintiö taas tarkoittaa sitä, miten paljon lupia yhdelle alueelle voidaan myöntää koko kauden aikana. Tällä puolestaan turvataan lintukannat. 

Lupia vapautuu myyntiin

Vaikka kaikki luvat näyttävät Eräluvat-verkkokaupassa menevän samoin tein myynnin alettua, on maltti kuitenkin tässäkin valttia. Lupien nopea loppuminen on osin lupaostajien oman ostokäytöksensä aiheuttamaa näennäistä harhaa.

Parhaimmillaan verkkokaupassa voi lupamyynnin avautumista odottaa yli 2000 lupa-asiakasta. Useat heistä ovat lisäksi varaamassa lupia myös kavereilleen eikä vain itselleen.  Saman metsästysseurueen useat tai kaikki jäsenet voivat olla varaamassa haluttuja lupia koko porukalle, minkä seurauksena myynnin alettua varataan lukuisia päällekkäisiäkin lupatilauksia ostoskoreihin.

Lupakiintiötä alkaakin palautua taas uudelleen myyntiin sitä mukaa, kun kaksin- tai kolminkertaisia varauksia ryhdytään ostoskoreista vapauttamaan tai kun ne automaattisesti vapautuvat, ellei varausta viimeistellä puolen tunnin aikana. Kärsivällisesti lupakiintiön palautumista odottavalla onkin hyvät mahdollisuudet verkkokaupassa sivunäkymää päivittämällä napata haluamansa luvat vielä myöhemminkin lupamyynnin alkamisen jälkeen. Myös puhelinmyynnistä lupia voi hyvinkin ehtiä varaamaan vielä myöhemminkin, vaikka ei ihan heti puhelinruuhkasta onnistuisi läpi pääsemään.

Eräluvat-verkkokaupasta itse lupansa ostavilla on toki paremmat mahdollisuudet ehtiä varaamaan luvat kysytyimmille alueille kuin puhelinmyynnistä varaavilla. Yli 90 % lupaostoksista tapahtuukin nykyisin verkkokauppamme kautta. Vaikka puheluihin vastaajia on Eräluvat-asiakaspalvelussa kanalintulupamyynnissä enemmän kuin muulloin, ei kaikkiin saapuneisiin puheluihin ehditä millään vastata ja läpipääsyä odotellessa voivat kysyttyjen alueiden lupakiintiöt jo olla myydyt loppuun.

Pitäisikö luvat arpoa?

Asiakaspalautteissa on usein ehdotettu lupien arvontaa, jotta kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet päästä luvista osallisiksi. Arvontaprosessin rakentaminen myyntijärjestelmään ei kuitenkaan olisi teknisesti mitenkään yksinkertainen juttu johtuen lupa-alueiden lukumäärästä, lupakiintiöistä, vaihtelevan kestoisista lupavarauksista ja metsästysseurueiden yksilömääristä.

Metsähallituksen pienriistan lupa-alueita, joissa kanalintuja voi metsästää, on 119 kappaletta. Niille kaikille suunnitellaan lupamyynnin alkuun aina oma kausi- ja vuorokausikohtainen kiintiö.  Arvonnassa kukin voisi jättää vain yhden varauksen ja vain itselleen, koska arvontaprossin rakentaminen muulla tavalla menisi jo teknisestikin ylivoimaisen vaikeaksi.

Metsälle halutaan kuitenkin usein kaveriporukalla ja varataan yhteinen majoitus koko porukalle. Arvonnassa joku tai jotkut porukasta saisivat luvan, mutta joku tai jotkut jäisivät ilman. Tästä olisi seurauksena, että arvotuistakin luvista haluttaisiin tehdä peruutuksia, kun joku tai jotkut seurueesta jäisivät ilman lupaa.  Arvonta edellyttäisi myös vahvaa tunnistautumista järjestelmään, jotta kaikilla olisi reiluuden nimissä mahdollisuus jättää vain se yksi lupatoive, eikä useita eri tileiltään.

Lupa-arvontaa ei aikataulullisista syistä ehdittäisi liioin mitenkään järjestää enää kesän riistalaskentojen ja maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman metsästysaikojen annon jälkeen elokuun lopussa myyntiin tulevalle kanalintulupien lisäkiintiölle, koska kiintiöiden suunnittelu ja myyntijärjestelmään asettaminen kestää useita päiviä.

Arvonnan käyttöotto tarkoittaisi käytännössä siirtymistä nykyisestä kaksivaiheisesta (kesäkuun ja elokuun lupamyynti) kolmivaiheiseen myyntiin, koska arvonnan jälkeen vapaiksi jäävät lupakiintiöt pitäisi vielä asettaa yleiseen myyntiin ennalta ilmoitettuna ajankohtana ennen metsästyskauden alkua.

Auttaako, jos alueita pilkotaan?

Lupien saatavuuden helpottamiseksi on myös esitetty toiveita lupa-alueiden pilkkomisesta pienemmiksi. Lupa-alueiden pienemmäksi pilkkominen ei sinänsä vaikuttaisi mitenkään kokonaislupakiintiöön, joka määräytyy lintukannan ja pinta-alan yhtälönä.

Alueiden pilkkominen johtaisi siihen, että pilkotusta alueesta kysytyimmät, usein helpoiten saavutettavat alueet tulisivat entistä kilpailluimmiksi, kun taas syrjäisille, tiettömien taipaleiden takana oleville ja asumattomille alueille lupia kyllä riittäisi pidempään.

Lupa-alueiden jakaminen pienemmiksi lisäisi huomattavasti työmääräämme ja resurssien tarvetta Eräpalveluissa, kun jokaiselle lupa-alueelle tulee olla ja ylläpitää oma kohdesivu, karttageometria ja asiakaskartat. Lisäksi joka alueelle tulee perustaa yhteys myynti- ja talousjärjestelmiin, suunnitella lupakiintiöt ja syöttää ne myyntijärjestelmään ennen lupamyynnin alkua.

Lisääntyvällä resurssien tarpeella olisi vääjäämättä vaikutuksia myös lupahintoihin. Kokonaisvaikutuksia arvioidessa uskon lupa-alueiden jakamisen pikemminkin vähentävän kuin parantavan lupametsästäjien asiakastyytyväisyyttä.  Laajemmat lupa-alueet kun antavat lupametsästäjille enemmän valinnanvapautta vaihdella paikkaa metsästysluvan voimassaoloaikana ja myös enemmän mahdollisuuksia sopivan majoituksen löytämisessä ja muiden palveluiden käyttämisessä lupa-alueen tuntumassa.   

Metsähallituksen Eräpalveluiden nettisivuja ja verkkokauppaa ollaan parhaillaan uusimassa. Uudistuvassa verkkokaupassa tullaan entistä paremmin tuomaan esille mm. kanalintulupien päivä- ja kausikohtaisten kiintiöiden näkymää ja reaaliaikaisia muutoksia niissä.

Mietimme myös ratkaisuja siihen, miten luvat jakaantuisivat tasapuolisemmin luvanostajien kesken.