Siirry pääsisältöön

Tutustu Varispuron kosteikkoon ilmasta käsin. Maan pinnalle pääsee kohdenumeroita (1–8) painamalla.

Varispuro

Kosteikkoon on rakennettu keinosaaria ja -valleja hidastamaan veden virtausta ja turvallisiksi lämmittelypaikoiksi vesilintujen untuvikoille.

Yleiskuva kosteikolta.

Patovalli ja pohjapato on vahvistettu suodatinkankaalla, jotta eroosio ei niitä kuluttaisi ja maa-ainekset eivät sekoittuisi.

Pohjapadossa on käytetty vedenpinnan säätelyyn betonisia pihalaattoja. Laskuojan rakentamisessa on syytä käyttää riittävän suurta kivimateriaalia, jotta kivet eivät lähtisi tulvien mukaan.

Pato on varustettu myös tyhjennysputkella.

Kosteikoilla on syytä tehostaa pienpetojen pyyntiä rakentamisen jälkeen.

Telkänpöntön voi kiinnittää myös erilliseen riukuun, joka nostetaan sitten puuta vasten ja kiinnitetään puuhun.

Varispuron kosteikko on saanut alkunsa majavan rakentaman padon aiheuttamasta metsätuhosta.

Varispuron kosteikkokohde sijaitsee Lieksan kaakkoisosassa, noin 10 km etäisyydellä Patvinsuon kansallispuistosta. Varispurolla majavatuhoalue on muutettu lintukosteikoksi. Sitä käytetään myös vesiensuojeluun, ravinteiden ja kiintoaineksen laskeutusaltaana ympäröivälle valuma-alueelle.

Ennallistetut esimerkkikohteet

Maijannevan riekkosuo, Sievi

Maijannevan riekkosuo, Sievi

Tutustu Maijannevan riekkosuohon.