Siirry pääsisältöön

Utsjoen erämaa 1574

Utsjoen erämaan vapalupa-alueeseen kuuluu lukuisia tunturialueiden järvi-, lampi- ja jokivesiä muun muassa Kaldoaivin, Paistunturin ja Muotkatunturin erämaa-alueilla Utsjoen kunnassa. Etelästä päin saavuttaessa maasto muuttuu loivasti kumpuilevaksi tunturikoivun peittämäksi ylängöksi. Tenojoen varteen tultaessa maasto muuttuu puuttomaksi avotunturiksi.

Nämä kummut kätkevät taakseen lukuisan määrän kalastettavia vesialueita, missä tavoitelluimmat kalalajit ovat rautu, taimen ja harjus. Alueen vesistöissä on myös siikaa, haukea ja ahventa. Osa järvistä on erityiskalastuskohteita, joita hoidetaan muun muassa raudun siirtoistutuksin. Utsjoen puhtaat vedet, monipuolinen kalasto ja rauhallinen luonto tarjoavat elämyksiä niin talvi- kuin kesäaikaan. Vapalupa-alueella on kalastuskohteita kaikenikäisille.

Osa kalastuskohteista on tien lähellä ja helposti saavutettavissa, joten nämä kohteet sopivat hyvin esimerkiksi koko perheen päiväretkille. Laajat erämaa-alueet mahdollistavat pitkätkin patikkareissut. Paikalliset matkailuyrittäjät järjestävät myös moottorikelkkakuljetuksia maastoon.

Utsjoen erämaa

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Pilkkiminen, Heittokalastus, Uistelu, Perhokalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Laavu
Tenon varren rautuvedet soveltuvat päiväretkikohteiksi. Järvet ovat saavutettavissa kävelle tai suksilla. Matkailuyritykset tarjovat moottorikelkkakuljetuksia.

Luvan ostaminen

Utsjoen erämaan vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Utsjoen erämaan vapalupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, 7 vuorokautta tai kalenterivuoden. Kausilupia, eli koko kalenterivuoden voimassa olevia lupia, myydään 1.7. asti. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
7 vuorokautta 40 €
Kalenterivuosi 60 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Utsjoen erämaan vapalupa 1574 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet

Utsjoen erämaan vapalupa 1574 ei oikeuta kalastamaan seuraavilla Metsähallituksen alueilla, vaikka ne sijaitsevatkin Utsjoella:

  • Kevon luonnonpuisto
  • Tenojokeen laskevat joet ja järvilaajentumat, jotka on merkitty vapalupa-alueen karttaan punaisella. Näillä alueilla kalastamiseen kalastaja tarvitsee eri luvan.

Utsjoen erämaan vapalupa ei oikeuta kalastamaan myöskään alueen yksityisvesillä.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös Utsjoen erämaan vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Utsjoen erämaan vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella,
  • Inarin kalasatamassa Inarissa sekä
  • Sanilan porotilalla Sevettijärvellä.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Utsjoen matkailupalveluista voi lukea Explore Utsjoki -sivustolta (exploreutsjoki.fi).

Lisätietoja

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).