Utsjoen erämaa 1574

 

Lupa-alueeseen kuuluu lukuisia tunturialueiden järvi-, lampi- ja jokivesiä mm. Kaldoaivin, Paistunturin ja Muotkatunturin erämaa-alueilla Utsjoen kunnassa. Etelästä päin saavuttaessa maasto muuttuu loivasti kumpuilevaksi tunturikoivun peittämäksi ylängöksi, mitkä kasvavat puuttomiksi avotuntureiksi Tenojoen varteen saavuttaessa. Nämä kummut kätkevät taakseen lukuisan määrän kalastettavia vesialueita, missä tavoitelluimmat kalalajit ovat rautu, taimen ja harjus. Alueen vesistöissä on myös siikaa, haukea ja ahventa. Osa järvistä on erityiskalastuskohteita, joita hoidetaan mm. raudun siirtoistutuksin. Utsjoen puhtaat vedet, monipuolinen kalasto ja rauhaisa luonto tarjoaa elämyksiä niin talvi kuin kesäaikaan. Lupa-alueelta löytyy kalastuskohteita kaikenikäisille. Osa kalastuskohteista on tien lähellä helposti saavutettavissa, mitkä sopivat hyvin esimerkiksi koko perheen päiväretkiksi ja laajat erämaa-alueet mahdollistavat pidemmätkin patikkareissut. Paikalliset matkailuyrittäjät järjestävät myös moottorikelkkakuljetuksia maastoon.

Huomaa, että voit kalastaa myös osassa alueen virtaamattomissa vesissä pilkillä, ongella sekä viehe kalastaa yhtä vapaa ja viehettä käyttäen maksettuasi kalastonhoitomaksun (huom! Maksuvapautus alle 18 ja yli 65 vuotiaat). Rajoitusvedet voi katsoa kalastusrajoitus.fi verkkopalvelusta hakusanalla Utsjoki.

Metsähallituksen vapaluvan etuna on, että sillä voit kalastaa lupa-alueen vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, liitekartassa (pdf) merkityissä Lapin ELY- keskuksen onginta, pilkintä ja viehekalastuskieltovesissä. Vapaluvalla voit myös kalastaa vetouistella useammalla vavalla (enintään 8 vapaa).
Lupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan Kevon luonnonpuistossa ja karttaan punaisella rajatuilla Tenojokeen laskevilla joki- ja järvilaajentuma-alueilla, joihin tarvitaan oma lupa.

Utsjoen erämaa

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet rauhoitettu 1.9. - 30.11. välisenä aikana
Pilkkiminen, Heittokalastus, Uistelu, Perhokalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Laavu
Tenon varren rautuvedet soveltuvat päiväretkikohteiksi. Järvet ovat saavutettavissa kävelle tai suksilla. Matkailuyritykset tarjovat moottorikelkkakuljetuksia.

Luvan ostaminen

Hinnat:

  • 10 € / vrk
  • 35 € / vko
  • 50 € / kausi

Kausilupia on varattu myyntiin vain 130 lupaa.

Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen.
Alle 15- vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen luvalla samaan saaliskiintiöön. Yksin kalastaville alle 15- vuotiaille on Eräluvat verkkokaupasta saatavilla maksuton viikon kalastuslupa erikseen.

Kohteeseen on saatavilla perhekohtainen kalastuslupa. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan myös avio- ja avopari. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen. 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet rauhoitettu 1.9. - 30.11. välisenä aikana
  • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa.
  • Siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin, on kalastusvälineet desinfioitava asianmukaisesti gyrodactylys salaris loisen leviämisen estämiseksi.
  • Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavien kalastusvälineiden on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä.
  • Desinfiointipisteitä: Tenojoen vesistöalueella mahdollisuus desinfiointiin 15 luvanmyyntipisteessä, Sevettijärvi: Porotila Toini Sanila, Sevettuoa oy , Inarissa: Inarin kalasatama.
  • Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen no.1376/2004 perusteella on syöttikalan käyttö onginnassa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa ehdottomasti kielletty Ylä-Lapin kunnissa (Inari, Utsjoki.).

Pyyntimitat ja rauhoitukset

  • Kaikki taimenmuodot 50 cm
  • Harjus 30 cm

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Jokivesissä luvalla saa ottaa vain yhden (1) taimenen vuorokaudessa.
Muiden lohikalojen saaliskiintiö on kolme kalaa vuorokaudessa.
Lukuun ottamatta alueen rautuvesiä, joissa ei raudun vuorokausisaalista ole rajoitettu

Lisätiedot