Siirry pääsisältöön

Paistunturi 1301

Lupa-alue 1301 Paistunturi korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1574 Utsjoen erämaa. Toinen Utsjoen erämaan korvaavaa vapalupa-alue on 1302 Kaldoaivi.

Paistunturin laaja vapalupa-alue sijaitsee Paistunturin erämaassa Kevon luonnonpuiston ympärillä sekä Muotkatunturin erämaan pohjoisosissa. Lupa-alueeseen kuuluu niin järvi-, lampi- kuin jokivesiä. Alueen tunturikoivikot ja avotunturit kätkevät lukuisan määrän kalastettavia vesialueita, missä tavoitelluimmat kalalajit ovat rautu, taimen ja harjus. Alueen vesistöissä on myös siikaa, haukea ja ahventa.

Osa kalastuskohteista on tien lähellä ja helposti saavutettavissa, ja ne sopivat hyvin esimerkiksi koko perheen päiväretkille ja lyhyemmille kalareissuille. Toisaalta laaja erämaa-alue mahdollistaa pitkätkin patikkaretket. Paikallisilta matkailuyrittäjiltä voi tiedustella moottorikelkkakuljetuksia maastoon.

Paistunturi

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Pilkkiminen, Heittokalastus, Uistelu, Perhokalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Laavu, Kota, Autiotupa, Tulentekopaikka, Vuokratupa
Tenon varren rautuvedet soveltuvat päiväretkikohteiksi. Järvet ovat saavutettavissa kävelle tai suksilla. Matkailuyritykset tarjovat moottorikelkkakuljetuksia.

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Paistunturin vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

lupamäärät

Paistunturin vapalupa-alueelle myydään yhteensä 1000 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Kausilupia myydään yhteensä 100 kappaletta.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Paistunturin vapalupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 100 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Paistunturin vapalupa 1301 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. 

Vapaluvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Luvalla saa kalastaa osassa alueen virtavesistä sekä alueen erityisvesissä: Rohttoluoppalissa, Rávdojávrissa (Petsikko), Áhkojávrissa, Vuolimus ja Bajimus Sieiddejávrissa, Hánnojávrissa (Karigasniemi), Gáregas-, Vuorggotčear-, Gaskabeaičohka-, Solccarjávrissa ja Jalven muorin lammessa.

Paistunturin vapalupa 1301 ei oikeuta kalastamaan seuraavissa vesistöissä, vaikka ne sijaitsevatkin alueella:

  • Kevon luonnonpuisto
  • Tenojokeen laskevat joet ja järvilaajentumat, jotka on merkitty vapalupa-alueen karttaan punaisella. Näillä alueilla kalastamiseen kalastaja tarvitsee eri luvan.

Paistunturin vapalupa ei oikeuta kalastamaan myöskään alueen yksityisvesillä.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös Paistunturin vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Paistunturin vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella,
  • SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä
  • Inarin kalasatamassa Inarissa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Lisätiedot

Lisätiedot

Utsjoen matkailupalveluista voi lukea Explore Utsjoki -sivustolta (exploreutsjoki.fi).

Lisää tietoa Paistunturin lupa-alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.