Eräpassi -tehtäväkokonaisuus lapsille ja nuorille

Lapset ja nuoret pääsevät parhaiten tutuiksi eränkäyntiin suorittamalla Eräpassin. Se on hauska koululaisille, opiskelijoille, monenlaisille eräaiheisille kerhoille ja muille kiinnostuneille suunnattu opetuspaketti.

Tehtäviä on neljälle eri ikäkaudelle: 1.–3. lk., 4.–6. lk., yläkoulu ja lukio. Eräpassi koostuu neljästä aihekokonaisuudesta, joita ovat luonnossa liikkuminen, jokamiehenoikeudet, kalastus ja riistanhoito. 

Eräpassi suoritetaan tekemällä kolme tehtävää kustakin aihekokonaisuudesta ja merkitsemällä suoritukset Eräpassivihkoseen. Kaikki Eräpassin suorittaneet saavat tietysti diplomin!