Minkkien ja supikoirien tehostettu pyynti Suomen tärkeimmillä lintuvesillä jatkuu kolmatta kevättä. Lähes 400 hankepyytäjän saaliiksi on jäänyt yli 12 000 vieraspetoa.

Vesilintujen pesinnän turvaamiseksi Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat minkkien ja supikoirien poistoa 72 Suomen arvokkaimmalla lintuvesikohteella Helmi-vieraspetohankkeessa, osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelmaa.

– Hankepyytäjät ovat tehneet hienoa työtä luonnon hyväksi. Supikoiria on saatu hankeaikana saaliiksi yli 10 000 yksilöä ja minkkisaalis lähestyy jo 2 000 yksilön rajaa, kertoo projektipäällikkö Kari Karhula Suomen riistakeskuksesta.

Supikoirasaaliista yli 70 prosenttia on pyydetty Tampereen eteläpuolisilta kohteilta, mikä johtuu Etelä-Suomen tiheästä supikoirakannasta. Pohjoisemmilla hankealueilla kuten Oulun alueella ja itärajalla supikoirasaaliit saattavat olla muutamia yksilöitä, mutta minkkejä saadaan saaliiksi runsaasti. Hankkeen suurimmat minkkisaaliit on saatu Savo-Karjalassa, jonka arvokkailla lintuvesillä pyydettiin vuosina 2022–2023 yli 500 minkkiä.

– Monilla alueilla minkin pyynti ja sen osaaminen on vähentynyt. Hankkeeseen on löytynyt taitavia minkinpyytäjiä lintuvesille, ja oppi on alkanut siirtyä eteenpäin. Työ vieraspetopoiston kehittämisen saralla jatkuu, kertoo projektipäällikkö Mikko Toivola Metsähallitukselta.

Minkinpyyntiä on tehostettu etsimällä sopivia minkin elinpaikkoja. Niille on viritetty loukkuja ja näin saalismäärä on saatu moninkertaistumaan.


Hetitappavan minkkiloukun virittäminen. Kuva: Tero Salmela

Supikoirakanta kääntynyt laskuun

Lintuvesien supikoirakannan kehitystä ja pyyntien vaikutusta seurataan riistakamerakuvien avulla sekä supikoirien houkuttelupaikoilla että satunnaisesti maastoon lintujen pesimäaikaan asennetuilla kameroilla. Tuloksia analysoi Turun yliopisto.

– Supikoirien tehopyynti on tuottanut toivottua tulosta, vaikka vaihtelua löytyykin kohteiden välillä paljon, kertoo erikoistutkija Vesa Selonen Turun yliopistosta.

Vertailtaessa tuloksia keväiden 2022 ja 2023 välillä voidaan nähdä selvät merkit pyynnin vaikutuksesta supikoirakannassa. Esimerkiksi maaliskuussa houkutuspaikoilta kertyneiden riistakamerakuvien määrät laskivat 68 prosenttia ja kohteille asetetuilla keinopesillä supikoirien aiheuttamat tuhot laskivat selvästi.

Tuhansia pyyntilaitteita ja satoja koiria

Koirien kanssa tapahtuva pyynti lisää oleellisesti pyyntitehoa, sillä saaliiksi voidaan saada aikuisia, varovaisia yksilöitä. Kaikkiaan supikoirien pyyntiin osallistuu kohteilla yli 350 pyytäjien käytössä olevaa koiraa. Useilla kohteilla vierailee myös ulkopuolisia koirakoita apuna. Koiran omistaminen ja kouluttaminen osaavaksi pyyntikoiraksi vaatii sitoutumista ja innokkuutta. Supikoiran hakeminen ja pysäyttäminen rantaruovikkoon vaatii koiralta kokemusta ja luonnetta.

Pyynneissä on käytössä yli 4 000 erillistä pyyntilaitetta. Minkkiloukkujen lisäksi kohteilla on yli 700 supikoiraloukkua, jotka on varustettu loukkuhälyttimillä. Lisäksi koirapyynnin tueksi on järjestetty supikoiran houkutteluruokintapaikkoja, joita vahtii lähes 500 riistakameraa.

Luontokadon torjuntaa

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittama Helmi-vieraspetohanke tukee muiden Helmi-ohjelman toimien kanssa erityisesti taantuneen vesilinnuston toipumista. Monien kunnostusten linnustollinen vaikuttavuus jää vajavaiseksi ilman tehokasta vieraspetojen poistoa, ja saavutetut linnustotulokset valuvat helposti vieraspetojen suihin. Helmi-elinympäristöohjelmassa vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta vuosina 2021–2030.

Lisätietoa:

vieraspeto.fi (vieraspeto.fi)

https://ym.fi/helmi (ym.fi)

Taulukko: Supikoirasaalis Helmi-pyyntikohteilla maakunnittain 2021–2023 (pdf, 110kt)

Taulukko: Minkkisaalis Helmi-pyyntikohteilla maakunnittain 2021-2023 (pdf, 110kt)