Päivitys 3.7.2024: Tarkenettu lohen sallittu mitta: 30 cm - 65 cm.

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 20.6.2024 Tenon sivuvesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen. Viime vuoteen verrattuna merkittävin muutos on se, että lohenkalastusta sallitaan hyvin rajoitetusti Utsjoella sekä Vetsijoessa. Asetus on tullut voimaan 20. kesäkuuta.

Tenon sivuvesistössä sallittu kalastus painottuu myös tänä kesänä muiden kalalajien kuin lohen kalastamiseen, koska kokonaisuutena Tenojoen vesistön lohitilanne on edelleen erittäin heikko. Viime vuoteen verrattuna merkittävin muutos asetuksessa on se, että lohenkalastusta sallitaan hyvin rajoitetusti Utsjoen vesistön lohennousualueella ja Vetsijoessa, missä lohikantojen tila on ollut hieman parempi kuin muissa sivuvesistöissä.

Utsjoessa ja Vetsijoessa saa kalastaa lohta kahden vuorokauden ajan heinäkuun 1. päivästä heinäkuun 3. päivään maanantaista kello 19 keskiviikkoon kello 19. Saaliiksi saa yhteensä ottaa yhden 30 cm - 65 cm lohen kalastajaa kohden. Suuremmat lohet on vapautettava takaisin jokeen hellävaraisesti, sillä ne ovat tärkeitä emokaloja lohikantojen elpymisen kannalta.

Muuten asetuksen säännökset eivät muutu merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja kalastusmääräykset ovat hyvin pitkälti samat kuin Tenon pääuomassa. Metsähallitus myy lupia Utsjoelle ja Vetsijoelle vain paikkakuntalaisille.

Lue tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön julkaisemasta tiedotteesta (valtioneuvosto.fi).

Vuoden 2024 sivuvesiasetus säädöskokoelmassa (valtioneuvosto.fi).