Säpissä Selkämeren kansallispuistossa (Eurajoki) on kuollut 11 aikuista muflonia ja kolme karitsaa. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa 27.3.2024. Tapauksen tutkinnasta vastaa valvontaeläinlääkäri.

Metsähallitus on myöntänyt Reposaaren metsästysseuralle Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisen luvan haitallisten pienpetojen poistoon. Samalla on myönnetty lupa muflonikannan hoitoon, koska muflonin on katsottu parantavan saaren monimuotoisuutta.

Muflonit laiduntavat rantaniittyjä eli tekevät sitä työtä, jota varten useilla muilla suojelualueilla on saaristoon kuljetettu kesylampaita. Vaikka mufloni on vieraslaji, se on tuotu saareen ennen kansallispuiston perustamista ja ollut hyödyllinen ja edullinen maisemanhoitaja. 

Tarkoitus on ollut, että metsästäjät pitävät muflonikannan riittävän pienenä, jotta eläimille riittäisi ravintoa. Lisäksi on sovittu lisäruokinnasta. Muflonin ruokinnassa on sovittu käytettävän ensisijaisesti heinää. 

Talvi on ollut ankara, ja nyt saarelta on löytynyt kuolleita mufloneita. Talven vaikutuksia selvittää eläinlääkintäviranomainen.

Metsähallituksen käsityksen mukaan mufloneilla on ollut pääsy lisäruokintana tarjottavaan heinään. Ruokinta on ollut sellaisessa telineessä, jota saarella myös laiduntava ylämaankarja ei pysty käyttämään.

Tapauksesta kerrotaan lisää heti, kun tutkimukset etenevät.

Lisätietoa Metsähallituksen osalta: 

Erätalouspäällikkö Jussi Viitanen, puh. +358 40628 3017