Metsähallitus myönsi viime kesänä lumettoman ajan maastoliikenneluvan paikkakuntalaisille poikkeuksellisesti ainoastaan vuodelle 2023 Enontekiön maastourien sijaintiselvitystyön takia. Päivitystyö on saatu päätökseen ja urakartat on päivitetty vastaamaan todellista kulkutarvetta.

Enontekiön kuntalaisille, joille myönnettiin lumettoman ajan maastoliikennelupa kaudelle 2023, lähetetään automaattisesti uusi, vastaavanlainen lupa urakarttoineen. Lupa lähetetään touko-kesäkuun aikana sähköpostiosoitteeseen, joka on Metsähallituksen asiakastiedoissa. Uusi lupa on voimassa kiintiökauden loppuun saakka 31.12.2025. 

Muille kuntalaisille lupahaku alkaa 3.6.2024. Lupaa haetaan Metsähallituksen palvelupisteestä Tunturi-Lapin luontokeskuksesta, puh. 0206 39 7950, tunturi-lappi(at)metsa.fi. Uusitut lupakartat ovat nähtävillä luontokeskuksessa, ja ne voidaan tarvittaessa toimittaa nähtäväksi sähköpostilla.

Kuntalainen tarvitsee maastoliikenteeseen aina luvan

Metsähallitus muistuttaa, että kuntalainen tarvitsee aina luvan, jos hän haluaa liikkua maastossa moottoriajoneuvolla. Maastoliikenne on sallittua ainoastaan, jos kuntalaisen tarkoituksena on hyödyntää luontoa. Luvan saa esimerkiksi hillanpoimintaa, metsästyksen järjestelyjä, kalastusta, veneenvientiä ja luontaistuotteiden keräystä varten sille uralle, mitä todellisuudessa käyttää. Kaikille hakijoille lupia ei automaattisesti myönnetä joka paikkaan.

Enontekiön ja Utsjoen kuntalaisille lupia voidaan myöntää lumettomalle ajalle vain karttoihin merkityille sovituille maastourille kiintiökauden 2023–2025 ajaksi. Kansallis- ja luonnonpuistoissa maastoliikenneluvilla ei saa ajaa.

Metsähallitus muistuttaa myös, että kuntalaisen luvalla ei voi harjoittaa liiketoimintaa, ellei siitä ole erikseen sovittu.