Paikallisten maksuttomat kalastusluvat valtion vesillä ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka Enontekiöllä, Utsjoella ja Inarissa. Metsähallitus päätti jatkaa kaikkien nykyisten kalastuslupien (kalastuslain 10 §:n 1. momentin mukaiset luvat) voimassaoloaikaa kahdella vuodella, koska kalastuslaki antaa siihen mahdollisuuden.

”Tällä hetkellä luvat on kirjoitettu poikkeuksellisesti vain vuodeksi kerrallaan. Tämä johtuu siitä, että kalastuksen kiintiöpäätös saamelaisten kotiseutualueella on voimassa vain kuluvan vuoden ajan. Olemme tutkineet asiaa ja todenneet, että kalastuslakiin perustuvat paikallisten kalastusluvat voivat siitä huolimatta olla voimassa koko kolmivuotiskauden”, erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta sanoo.

Maksuttomia kalastuslupia on tällä hetkellä voimassa 2381 kappaletta. Jokainen luvanhaltija saa joulukuun aikana postitse kirjeen, jossa kerrotaan, että luvan voimassaoloaikaa on jatkettu. Päätöksestä julkaistaan myös kuulutukset 20.12.2023. Lupa on voimassa sillä ehdolla, että henkilön kotikunta on säilynyt ennallaan. Varmuuden vuoksi jokainen, jonka kotikunta ei ole muuttunut, saa myös uuden luvan postissa kevään aikana, viimeistään toukokuussa.

Enontekiön, Utsjoen ja Inarin asukkaille kuuluu maksuton kalastusoikeus valtion vesiin kalastuslain 10 §:n ensimmäisen momentin perusteella.

Maksuton kalastusoikeus ei koske laissa lueteltuja Teno-, Näätämö-, Tuuloma-, Paats-, Tornion- tai Ounasjoen vesistöjen lohen ja taimenen nousualueita, joihin paikalliset voivat hankkia erillisen kausiluvan jokikalastusta varten.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Juha Heinonen, 040482 7044

Erityisasiantuntija Jarmo Huhtamella, 0400 397 534

Asiakkaat voivat kysellä aiheesta lisää seuraavista paikoista: Ylä-Lapin luontokeskus Siida 0206 39 7740 ja Ivalon toimipiste 0206 39 7701, Erälupien palvelunumero 020 69 2424 (arkisin 9‒15). He voivat myös lähettää palautetta osoitteeseen eraluvat@metsa.fi.