Poronhoitoalueen karhunmetsästyslupiin voi kohdistua entistä kovempaa kysyntää ensi syksynä. Metsästyspaineen tasaamiseksi Metsähallitus aikoo jakaa poronhoitoalueen neljään lupa-alueeseen, jotta suosituimmat alueet eivät ruuhkautuisi.

Metsästyslupien myynti valtion alueille alkaa 12. elokuuta ja karhunmetsästys 20. elokuuta. On todennäköistä, että karhun kannanhoidollinen metsästys ei toteudu poronhoitoalueen ulkopuolella. Jotta metsästyksen niin sanottu sosiaalinen kestävyys turvattaisiin, poronhoitoalue halutaan jakaa useiksi metsästysalueiksi, joihin on omat lupakiintiönsä.

Aiemmin Metsähallitus on myynyt poronhoitoalueelle yhtä metsästyslupaa, joka on kattanut valtion maat koko poronhoitoalueella.

Alueen jako neljään ei vaikuta metsästettävien karhujen määrään. Karhunpyyntilupien määrästä päättää maa- ja metsätalousministeriö. Poronhoitoalueella metsästys päättyy, kun ministeriön määrittämä karhukiintiö on täyttynyt tai viimeistään 31. lokakuuta.

Metsähallitus päättää ainoastaan siitä, kuinka monta lupametsästäjää valtion alueilla voi olla.

Metsähallitus on kuullut karhunmetsästysjärjestelyissä Suomen riistakeskuksen kolmea pohjoista aluetta. Karhunmetsästysalueista pyydetään lausunnot myös poronhoitoalueen riistanhoitoyhdistyksiltä, Suomen Metsästäjäliiton neljältä piiriltä, Paliskuntain yhdistykseltä, Saamelaiskäräjiltä, Kolttien kyläkokoukselta ja maa- ja metsätalousministeriöltä.

Aluejaossa on huomioitu aiempien vuosien karhusaaliin jakautuminen. Suurin osa poronhoitoalueella kaadetuista kaadoista on ollut Ylä-Kainuussa ja Kuusamossa.

Suunnitellut karhunmetsästysalueet ovat seuraavat:

Poronhoitoalue 1: Suomussalmi, Kuusamo, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Puolanka.

Poronhoitoalue 2: Savukoski, Salla, Pelkosenniemi.

Poronhoitoalue 3: Inari, Utsjoki, Sodankylä.

Poronhoitoalue 4: Muut kunnat eli Enontekiö, Ii, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Oulu, Pello, Posio, Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Utajärvi, Ylitornio.