Maa- ja metsätalousministeriö hakee Metsähallitukselle uutta erätalousjohtajaa. Paikka vapautuu elokuussa, kun nykyinen viranhaltija Jukka Bisi jää eläkkeelle. Erätalousjohtajan virka on haettavana 23. helmikuuta kello 12 saakka.

Erätalousjohtaja ratkaisee lain mukaan metsästys- ja kalastusasioihin ja erävalvontaan liittyvät kysymykset valtion alueilla. Erätalousjohtaja päättää muun muassa metsästys- ja kalastuskiintiöistä ja ratkaisee oikaisuvaatimukset, joita kansalaiset jättävät lupapäätöksistä.

Eränkäynnin suosio on kasvussa. Metsähallitus myy vuosittain noin 200 000 metsästys- ja kalastuslupaa valtion alueille. Kysyntää olisi enemmänkin, mutta eränkäynnin tulevaisuus turvataan kiintiöillä. Lisäksi Metsähallitus kerää 280 000 valtion kalastonhoitomaksua maa- ja metsätalousministeriölle. Erävalvonta tarkastaa vuosittain noin 10 000 eränkävijää tai luonnossa liikkujaa. 

Tämä kaikki työ tehdään Metsähallituksen Eräpalvelut-vastuualueella, jota erätalousjohtaja vetää. Eräpalveluissa työskentelee tällä hetkellä 70 henkeä. Heidän joukossaan on muun muassa metsästyksen, kalastuksen, viestinnän ja erälupien asiantuntijoita sekä erätarkastajia. Eräpalvelut ylläpitää Eräluvat.fi-palvelua, jossa on yli puoli miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää.

Erätalousjohtajan työpaikkailmoitus (valtiolle.fi)