Metsästäjien tulee siirtyä korvaavien haulien käyttöön kaikilla kosteikoilla helmikuun puolivälissä. Lyijyhaulikielto koskee myös suojavyöhykettä eli 100 metrin kaistaletta.

Uutista korjattu klo 16:41: lyijyn laajempaa kieltoa valmistelee EU:n kemikaalivirasto, ei Tukes.

Kosteikkoalueiksi määritellään kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)on määritellyt kosteikkoalueet seuraavasti:

  • meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet. Maastokartoilla viivoina kuvatut ojat ja purot eivät ole tällaisia vesialueita. 
  • niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin
  • vesikivet ja vesikivikot
  • maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet
  • vaikeakulkuiset puuttomat suot
  • sekä kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet

Metsästäjät voivat tarkistaa edellä mainitut lyijyhaulien kieltoalueet esimerkiksi Maanmittauslaitoksen maastokarttaa (Maanmittauslaitos.fi), johon alueet on merkitty karttamerkein. Karttamerkkien selitteet kuvataan Maanmittauslaitoksen merkkienselitteessä (Maanmittauslaitos.fi). Myöhemmin tänä vuonna Tukes julkaisee karttapalvelun, josta kosteikkoalueiden ja niiden suojavyöhykkeiden sijainnin voi tarkistaa.

Metsähallituksen kohteilla kosteikot voi tarkistaa myös Retkikartasta (Retkikartta.fi). Kosteikot näkyvät karttamerkkeinä, joita ovat vaikeakulkuiset, puuttomat suot, vesijättöalueet, vesialueet, matalikot, kaislikot, tulva-alueet ja joet.

Kaikille näille löytyy Retkikartassa omat karttamerkit (kuva).

Ruutukaappaus kartan selitteistä, joista näkyvät lyijyhaulikieltoa koskevat kosteikkoalueet.

Metsähallituksen kohteilla saa käyttää korvaavia hauleja, myös terästä. Aiempi teräshaulien käyttökielto on siis kumottu, sillä teräshaulista ei ole nykyisin vaikutusta sahojen toimintaan, kuten aiemmin ajateltiin.

Muita korvaavia ja käytettäviä materiaaleja ovat muun muassa kupari, vismutti ja volframi. Korvaavat haulit ovat metsästäjille tuttuja jo vanhastaan, sillä lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä jo 1996.

Tässä vaiheessa lyijykielto koskee vain hauleja. EU:n kemikaalivirasto valmistelee myös lyijyn kieltoa luodeissa ja kalastustarvikkeista.

Lue lisää

Tukesin tiedote lyijyhaulikiellosta (Tukes.fi)

Maanmittauslaitoksen maastokartta (Maanmittauslaitos.fi-palvelu)

Maastokartan selitteet (Maanmittauslaitos.fi-palvelu)