Blogi
Salla Niemetmaa

Eräluvat.fi:ssä tehdään parhaillaan huoltotöitä. Tavoitteena on lukijaystävällinen sivusto, jota asiakkaitten on mahdollisimman vaivatonta lukea.

”Metsästyslain 8§:n alueella kuntalaisen oikeudella metsästävä, luethan tarkemmin siitä, miten kotikunta määritellään >

Tämä lainaus on Eräluvat.fi:n Hirvialueiden haku -sivun eräästä versiosta. Olisiko seuraava lainaus kuitenkin lukijaystävällisempi kuin ensimmäinen?

Metsästys Pohjois-Suomessa poikkeaa muun maan metsästysjärjestelyistä. Metsästyslain 8 §:n mukaan Lapin ja Kainuun maakunnissa sekä Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa paikallisilla on nimittäin vapaa metsästysoikeus valtion mailla. Lue lisää kotikunnan määrittelemisestä >

Tämän jälkimmäisen lainauksen olen kirjoittanut huhtikuun alussa alkaneen harjoitteluni aikana. Olen sillä korvannut ensimmäisen lainauksen. Uskon ja toivon, että kyseinen tekstinpätkä kertoo lukijalle ensimmäistä lainausta paremmin, onko hän ”metsästyslain 8§:n alueella kuntalaisen oikeudella metsästävä” ja tarvitseeko hänen perehtyä kotikunnan määrittelyyn.

Edellä mainitsemani tapaus on vain yksi esimerkki tekemistäni muutoksista Eräluvat.fi-sivustolla. Tarkoituksenani on huoltaa koko Eräluvat-sivusto muutamaa sivua lukuun ottamatta (niitten päivittämisestä huolehtivat muut Eräpalvelujen viestintäihmiset). Huoltamisella tarkoitan ensinnäkin sitä, että muokkaan sivuston tekstejä mahdollisimman lukijaystävällisiksi – sellaisiksi, että kenen tahansa on helppo lukea sivuja ja myös ymmärtää lukemansa.

Tällaisen helposti luettavan tekstin laatimisessa minua lienee auttanut se, etten itse ole koskaan harrastanut metsästämistä tai kalastamista. Olen siis selvittänyt epäselvät asiat ensin itselleni, jolloin minun on ollut helppoa selittää ne muille. Oppimisessa minua ovat auttaneet työtoverini, kuten eräsuunnittelijat, jotka ovat myös tarkistaneet tekstieni asiasisällön – etten vain ole ymmärtänyt mitään väärin ja välitä väärää tietoa teille lukijoillekin.

Verkkosivuston huoltaminen on toki muutakin kuin tekstien ja niihin sopivien otsikkojen kirjoittamista. Olemme järjestäneet Eräluvat.fi-verkkosivuston niin, että lukija pääsee verkkosivun kautta lukemaan lisää häntä kiinnostavasta aiheesta. Verkkosivut sisältävät siis linkkejä toisille verkkosivuille. Usein linkit johtavat lukijan toiselle Eräluvat-sivuston sivulle, jotkin linkit myös Metsähallituksen ylläpitämille muille sivuille sekä yhteistyökumppaniemme sivuille. Muutamalle verkkosivulle olen lisännyt linkin kalastus- tai metsästyslakiin, jotta lukija pääsee halutessaan lukemaan, mistä tietty Metsähallituksen toimintatapa johtuu.

Lienette huomanneet, että Eräluvat-verkkosivuilla on sivujen oikeissa laidoissa myös eräänlaisia lisätietolaatikkoja eli nostoja ja bannereita. Nostot ja bannerit ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun pelkkä linkki sivun päätekstissä olisi liian irrallinen muusta tekstistä tai se vain venyttäisi päätekstiä yhä pitemmäksi. Tällöin on hyvä hyödyntää sivun reunoja, jos lukijan haluaa johdattaa lisätiedon tai toisen palvelun äärelle. Olen muokannut olemassa olleita nostoja ja bannereita paremmiksi mutta myös lisännyt sivuille uusia sekä poistanut tarpeettomia.

Tekstien, otsikoinnin, linkitysten, nostojen ja bannereitten lisäksi Eräluvat-sivuston huoltamiseen kuuluu olennaisesti sopivien kuvien käyttäminen. Sivuston ilmettä on uudistettu tänä keväänä, minkä seurauksena osa sivuston kuvista näkyy nyt sumeina. Varmistamme, että kovin epäselvät ja sumeat kuvat vaihdetaan lähitulevaisuudessa teräviin kuviin ja että kuvat ovat hyvin rajattu. Koska Eräluvat-verkkosivustolla vieraillaan myös kännykällä, on ollut tärkeätä varmistaa, että niin sivuston kuvat kuin muutkin muotoilut näyttävät hyviltä myös mobiilissa eivätkä pelkästään tietokoneen näytöllä. Lisäksi kuvat täytyy valita huolellisesti, sillä vääränlainen kuva tietyllä sivulla, kuvalinkissä, nostossa tai bannerissa voi herättää lukijassa vääriä mielikuvia. Kaiken tämän jälkeen päivitetään myös Eräluvat-sivuston ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Toki asioiden sisäistäminen vaatii keskittymistä myös lukijalta. Olen kuitenkin tehnyt parhaani, että sinä, hyvä lukija, ymmärtäisit lukemaasi mahdollisimman vaivattomasti ja löytäisit sivustolta helposti lisätietoa sinua kiinnostavista asioista.

Kirjoittaja opiskelee suomen kieltä Oulun yliopistossa ja on työharjoittelussa Metsähallituksen Eräpalveluilla.