Täältä sinulle aukeaa pääsy tuhansille kalavesille. Kertaa, milloin tarvitset kalastonhoitomaksun tai muita kalastuslupia. Lisäksi löydät tietoa erilaisista kalastustavoista ja -alueista sekä kalavesien hoidosta.

Metsähallituksen kalavedet ympäri Suomea ovat järviä, lampia, koskia ja virtoja, joissa kalastuskohteen antama luontoelämys on yhtä tärkeässä osassa kuin saalis.

Kalastusasiat ovat Metsähallituksen viranomaistehtäviä, joista vastaa erähenkilöstö erätalousjohtajan johdolla. Metsähallitus myy kalastuslupia vapa- ja pyydyskalastukseen sekä ravustukseen valtion vesialueilla. Lupatuotot käytetään kalavesien hoitoon ja kalastusmahdollisuuksien turvaamiseen. Lisäksi Metsähallitus kerää valtion veroluontoisen kalastonhoitomaksun.

Lisätietoja saat myös erälupien palvelunumerosta: 020 69 2424.

Lupatuottojen ja maksuvarojen käyttö

Kalastuslupakäytäntö sekä saalispalautteen kerääminen on avain kestävään luonnonvarojen käyttöön. Lupatuotoilla taataan uusiutuva ja runsas kalakanta sekä hoidetaan vesialueita. Metsähallitus käyttää lupatuotot kalavesien hoitoon ja kalastusmahdollisuuksien turvaamiseen, joissa hyödynnetään kalastajilta saatavaa saalispalautetta.

Metsähallitus kerää valtion veroluontoisen kalastonhoitomaksun, jonka varojen käytöstä vastaa edelleen lain mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö.

Pinnalla

Kotkan, Vihdin ja Joensuun kalateitä esitellään luonnon päivänä 27.8.

Nyt pääset näkemään, kuinka uhanalaiset vaelluskalat nousevat patojen ohi. Luonnon päivänä 27.8. asiantuntijat esittelevät kalateitä Korkeakoskella, Ala-Koitajoella ja Vihtijoella.

Katso, milloin tarvitset vesialueen omistajan luvan!

Pyydyskalastaja, ravustaja ja usealla vavalla kalastava tarvitsee vesialueen omistajan luvan. Katso videot uudesta kalastuslaista!

Kun vesi virtaa ja vaelluskala ui, kalastonhoitomaksu ei riitäkään

Uusi laki yhdisti kalastusmaksut yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, mutta sen lisäksi tarvitaan usein vielä vesialueen omistajan lupa. Erillisiä lupia tarvitaan, jotta kalastus säilyisi kestävänä.

Kalastajan Kanava kertaa perusasiat uudesta laista - katso videot!

Kaloja ei riitä kuten marjoja ja sieniä - siksi lupia myydään. Muutama video tiivistää keskeisimmät asiat uudesta kalastuslaista.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksulla pääset nyt kalastamaan yhdellä vavalla kaikkien entisten läänikohtaisten maksujen alueella.