Noin 75 000 kalastonhoitomaksun maksajaa sai sähköpostiinsa elokuussa Webropol-kyselyn, jolla selvitettiin tyytyväisyyttä kuluvan vuoden kalastonhoitomaksuviestintään ja etenkin Suomu-lehteen. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä peräti 18 565 henkilöä. Lämmin kiitos lukuisista kannustavista palautteista ja hyvistä kehitysehdotuksista!

Korona-aika lisäsi kalastamista

Kyselyyn vastasivat aktiivisimmin innokkaat kalastajat, jotka maksavat kalastonhoitomaksun vuosittain (71 %) ja koko vuodeksi (96 %). Miehiä vastaajista oli 90 %.

Vastaajista 6 % kertoi maksaneensa kalastonhoitomaksun tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Heistä yli puolet oli myös kalastanut ensimmäistä kertaa kalastonhoitomaksua edellyttävillä tavoilla. Puolet ensimmäistä kertaa kalastaneista koki lisääntyneen vapaa-ajan vaikuttaneen harrastuksen aloittamiseen. Lapset, sekä korona-ajan ilmiöt kuten uuden mökin tai veneen hankinta tai kotimaan matka mainittiin yleisinä innostajina kalastuksen aloittamiseen. 

Noin 20 % kalastonhoitomaksun ensimmäistä kertaa maksaneista kertoi kalastaneensa aiempinakin vuosina, vaikka kalastonhoitomaksu oli jäänyt suorittamatta. Heistä 4 % kertoi vasta tänä vuonna saaneensa tietää maksun velvoittavan itseä. Maksamisintoa lisäsi myös se, että keväällä arveltiin kalastuskertoja tulevan tänä kesänä normaalia enemmän, tai yleensä ulkomailla kalastavien kalareissut kohdistuivat ensimmäistä kertaa kotimaahan.

Kalastonhoitomaksu tunnetaan hyvin

Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä kalastonhoitomaksua koskevaan viestintään. 88 % kaikista vastanneista ja 48 % ensimmäistä kertaa maksaneista koki, että kalastonhoitomaksu oli jo tuttu asia. Tiedonlähteistä tärkeimpiä olivat tuttavat ja kalastonhoitomaksusta kertovat verkkokanavat.

Kalastonhoitomaksun velvoittavuudesta koki tänä vuonna saaneensa tietoa 12 % kaikista vastaajista ja 28 % ensimmäistä kertaa maksaneista. Maksuvarojen käyttökohteista sai tietoa tänä vuonna 17 % kaikista ja 28 % ensimmäistä kertaa maksaneista.

Kalastuksenvalvontateemalla medioissa kulkenut mainoskampanjamme ja uutisointi kalastonhoitomaksujen suuresta menekistä oli tavoittanut hyvin. Myös Eräluvat-sovelluksen avautuminen ja yhdellä vieheellä kalastuksen sisältyminen kalastonhoitomaksuun nousivat usein esille tänä vuonna saatuna uutena tietona. 

Lisää tietoa toivotaan jatkossa erityisesti kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteista. Tietoa toivotaan jatkossakin monipuolisesti etenkin lehden, uutiskirjeen ja Erälupien verkkokanavien kautta. Moni kalastaja haluaa viestinnän tavoittavan kaikki maksuvelvolliset, osa taas ei haluaisi varoja käytettävän viestintään ollenkaan.

Yleisimmän palautteen pohjalta jatkamme viestintää edelleen monikanavaisesti, ja panostamme etenkin kalastuskauden alun uutiskirjeisiin. Kansainväliset kalastajat pyrimme huomioimaan paremmin kesäsesongin uutisoinnissa. Tälläkin hetkellä tulostettavat kalastonhoitomaksu-infot löytyvät sivulta Eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu suomeksi, englanniksi, pohjoissaameksi ja venäjäksi. 

Suomua luetaan ahkerasti

Koko kalenterivuodeksi kalastonhoitomaksun maksaville postitettavan Suomu-lehden tavoittavuus ilahdutti toimituskuntaa. Lehden kertoi lukevansa lähes kokonaan 54 % vastaajista, joitain juttuja lukee 35 %. Vastaajista 62 % toivoi lehden jatkossakin postitse kotiin. Digitaalista lehteä toivoi 33 %, ja osa oli valmis vaihtamaan lehden pelkkään kalastuskorttiin tai muuhun tuotteeseen.

Palautteen innostamina koemme entistäkin tärkeämpänä täyttää kalastajien tiedonsaantitarpeet, ja jatkamme ensi vuonna painetun lehden postitusta. Kyselyn perusteella kolme toivotuinta aihetta; kalastonhoitomaksuvaroilla rahoitetut hankkeet, kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä yksityisvesien lupakäytännöt, on valittu seuraavan Suomun aiheiksi. Lehteen nostetaan myös muita uusien ja kokeneempien kalastajien toiveista nousseita teemoja.

Muistathan päivittää osoitetietosi

Parhaasta yrityksestämme huolimatta Suomu ei ole kyselyn perusteella saapunut kaikille, joiden olisi kuulunut saada lehti. Valitettavasti emme pysty toimittamaan kyselyn kautta nimettömänä asiasta ilmoittaneille uutta lehteä. Jos haluat edelleen tämän vuoden Suomun, ilmoitathan asiasta sähköpostiosoitteeseen eraluvat@metsa.fi. Nyt Suomun voi lukea myös sivuilla Eräluvat.fi/Suomu.

Väestötietojärjestelmän mukainen osoitetunnistus on aiheuttanut ongelmia Suomun postituksessa, joten osoitteita ei ensi vuonna päivitetä ennen postitusta. Tästä syystä on tärkeää, että verkkokaupassa asioidessasi päivität itse osoitetietosi, jos ne ovat muuttuneet. Myös sovellusta käyttävien asiakkaiden tulee päivittää tiedot verkkokaupan asiakastilillä.  Annathan myös R-kioskilla ja muissa luontokeskuksissa asioidessasi tarkan nimen ja osoitetiedot myyjälle, jotta lehti saapuu varmemmin perille.

Vaikka juuri sinun vastauksesi ei noussut tässä yhteenvedossa esille, on sekin luettu. Huomioimme palautteen mahdollisuuksien mukaan viestintää kehittäessämme.