Niina Ihalainen
Blogi
Niina Ihalainen

 

LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalveluiden Luonto kaikille -hankkeen (LUKA 2018-2020) yhtenä tavoitteena on edistää esteetöntä ja saavutettavaa kalastusmatkailua Päijänteen kalastusalueilla. Hankkeessa on pilotoitu kaksi kalastusretkeä yhteistyössä käyttäjien, alueen yrittäjien ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Päijät-Hämeessä Vesijärvellä ja Tainionvirralla sekä Asikkalassa Päijänteen rannalla toteutetuista kalastuspiloteista on laadittu tuotekortit palvelumuotoilun menetelmin: pyörätuolin käyttäjille suunnattu päiväkalastusretki ja vaikeavammaisten lasten perheiden yön yli kalastusretki.  Ajatuksena on, että kalastus- ja luontomatkailualan yrittäjät voivat tuotekortteja hyödyntämällä toteuttaa vastaavanlaisia erityisryhmille suunnattuja kalastus- ja vesistömatkailupalveluita, esimerkiksi juuri Tainionvirran ja Jääsjärven alueella.  

Tainionvirta on suosittu kalastuskohde

Hartolassa sijaitseva Tainionvirta on suosittu kalastuskohde. Vuonna 2019 kohteeseen myytiin vuorokaudeksi 1 400 kalastuslupaa ja vuosi- ja päiväluvat mukaan lukien kaikkiaan 1 600 lupaa. Tainionvirta on yksi kalastiestrategian kärkikohteista, sillä joki on ollut yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä erittäin uhanalaisen järvitaimenen ja vaellussiian kutujoista. Lupapäätöksen mukaan Virtaankosken Voima Oy:n on rakennettava Virtaan voimalaitoksen padon ohittava kalatie ja johdettava siihen tarvittava vesimäärä. (Perhokalastus 2019.)

Alueella halutaan panostaa myös esteettömään kalastus- ja vesistömatkailuun ja tehdä laitureista sekä muusta toimintaympäristöstä kaikille sopivia kalastus- ja virkistyspaikkoja. Tainionvirran jokivarren laitureita kunnostettiin vähän aikaa sitten, ja samalla huomioitiin erityisryhmäläisten tarpeita. Kolme esteetöntä ja helposti saavutettavaa kalastuslaituria on mukavasti sijoitettu hyville heittopaikoille ympäri Ekonkoskea, mikä takaa varmemman kalasaaliin.

Jääsjärven kalastusosuuskuntien toiminnanjohtaja Kai Virtanen pitää tärkeänä esteettömän kalastus- ja vesistömatkailun kehittämistä ja on viemässä kehitystä aktiivisesti yhdenvertaiseen suuntaan. Kalastus- ja virkistysaluetta halutaan kehittää vielä astetta parempaan suuntaan, jotta liikkuminen ja kalastus onnistuvat jatkossa helposti esimerkiksi pyörätuolista käsin.

- Tässä toimii apuna muun muassa saranalla nostettava ja laskettava kaide. Vavan heitto onnistuu huomattavasti paremmin, kun kaide ei ole edessä.  

Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen (edessä) antaa vinkkejä esteettömän kalastuslaiturin tekoon Kai Virtaselle. Kuva: Niina Ihalainen.

Kalastus- ja vesistömatkailuun kaivataan opastusta

Tainionvirran ja Jääsjärven alueen esteettömyyttä ja ympäristöä kehitetään sekä Hartolan kunnan että Jääsjärven kalastusosuuskuntien toimesta. Alueella ei kuitenkaan aktiivisesti toimi kalastusretkien järjestäjiä eikä kalastusoppaita, jotka tarjoaisivat esimerkiksi muutaman tunnin kalaretkiä tai pidempiä täyden palvelun kalastuspaketteja.

- Jääsjärven rannalla sijaitsevalla Sohvanmajalla on järjestetty jo monena vuonna peräkkäin lapsille suunnattu kalastusleiri, johon monet innokkaat kalastajanalut ovat halunneet osallistua vuosi toisensa jälkeen, kertoo Kai Virtanen.

Kalastus kiinnostaa myös aikuisia matkailijoita ja perheitä, mutta harvalla on omaa venettä ja venevarusteita, sesongin kalalajin kalastukseen sopivia kalastusvälineitä tai paikallisen vesistön tuntemusta. Hyvät puitteet ja hienot kalavedet eivät valitettavasti kalastus- ja vesistömatkailun edistämisessä riitä, jos alueella ei ole luonto- ja kalastusmatkailun palvelutarjontaa.

Kalastuksesta kiinnostuneiden matkailijoiden ja perheiden on helpointa ja turvallisinta tutustua arvokkaisiin kalavesiin ammattitaitoisen kalastusoppaan avulla, joka kertoo miten ja mistä paikoista kannattaa kalastaa, jolloin myös kalasaalis olisi varmempaa.

Jääsjärvi on myös melontaystävällinen vesistö. Järvellä on paljon saaria ja suojaisia kallioluotoja, mihin pääsee rantautumaan ja joiden lomaan voi mennä kovalta tuulelta suojaan. Hartolan satamaan on tavoitteena rakentaa myös esteetön laituri melojia varten. Moni kaipaa myös melontaretken avuksi ammattitaitoista opasta.

LUKA-hankkeessa toivotaankin alussa mainittujen kalastusretkien tuotekorttien kannustavan kalastus- ja luontomatkailualan yrittäjiä kohdentamaan kalastus- ja vesistömatkailun palvelutarjontaa myös erityisryhmäläisille. Euroopan väestöstä lähes kolmannes kuuluu esteettömän matkailun piiriin, ja Suomessa on noin 800 000 liikuntarajoitteista henkilöä, joten esteettömän matkailun kasvupotentiaali on suuri. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.) 

Jääsjärvi kuuluu valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan ja on paikallisesti arvokas lintuvesi. Kalasääsket pesivät käkkärämäntyjen latvaoksistoissa. Kuva: Niina Ihalainen.


 

Kirjoittaja: #Erävieras, TKI-asiantuntija Niina Ihalainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Luonto kaikille -hankkeessa projektipäällikkönä. Lue lisää LUKA-hankkeesta  (www.paralympia.fi).