Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa suomalaisesta luonnosta ja pitää asiantuntevalla erävalvonnalla huolen siitä, että luonnonvaroja käytetään kestävästi ja hyvää tapaa noudattaen. Erävalvontaa johtavien Metsähallituksen erätarkastajien työhön kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Erävalvonta valtion mailla

Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet. Erätarkastajien työmaata ovat valtion alueet, joita on noin kolmannes Suomen pinta-alasta. Koska erätarkastajia on vain 12, heillä on apunaan paikallisia yhteyshenkilöitä. Lisäksi Metsähallituksen muu henkilöstö valvoo muun muassa kalastuksen ja metsästyksen luvallisuutta erätarkastajien ohjauksessa. Erätarkastajat tekevät erävalvontaa yhteistyössä myös muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.


Mietteitä erävalvonnasta

Eläkkeellä oleva erätarkastaja Jorma Lappalainen kirjoittaa näkemyksistään erävalvonnasta. Lappalaisen kokemus erävalvonnan parissa ulottuu erävalvonnan alkuajoista 2000-luvulle asti.

Lue artikkeli >


Erävalvonnan historiaa

Metsähallituksen erävalvonta nykyisenlaisena on alkanut 1960-luvun alussa Lapissa ja laajeni 60-luvulla Oulun läänin puolelle, myöhemmin koko maahan. Aluepäällikkö Erkki Turtinen käy läpi erävalvonnan historiaa alkuajoista nykypäivään.

Lue artikkeli >


Kiikarissa

Kanalintulupien myynti alkaa!

Syksy tehdään nyt: Maanantaina 5.6. kello 9 aamulla tulevat myyntiin ensimmäiset Metsähallituksen kanalintuluvat ensi syksylle.

Tenon lupia myy ELY-keskus. Myynti alkaa keskiviikkona 10.5.

Osa kalastajista sekoittaa Metsähallituksen Ylä-Lapin lupamyynnin ja Tenon lupien myynnin. Tenojoen kalastuslupia voi alkaa ostaa keskiviikkona 10.5. kello 14 alkaen ELY-keskuksen ylläpitämässä verkkokaupassa www.tenonkalaluvat.fi. Tenon verkkokauppaan on rekisteröidyttävä, mikä kannattaa tehdä etukäteen.

Tiedote: Ylä-Lapin jokien lupamyynti alkaa maanantaina 8.5.

Useat suomalaiset kalastajat pääsevät kesällä uusille apajille, kun heille avautuu kokonaan uusia jokialueita Ylä-Lappiin. Eduskunnan säätämän uuden kalastuslain takia maanantaina alkaa kalastuslupien myynti useille sellaisillekin jokialueille, jossa kalastivat ennen vain paikalliset. Lupien myynti alkaa kahdeksalle kohteelle, yhteensä 26 joella.

Tutustu Ylä-Lapin uusiin kohteisiin ennen lupamyynnin alkua!

Maanantaina 8. toukokuuta alkaa kalastuslupien myynti Ylä-Lapin useisiin jokialueisiin. Mukana on paljon vesiä, joihin voi nyt hankkia luvan ensimmäistä kertaa. Lupia voi alkaa ostaa kello 9:ltä aamulla Eräluvat-verkkokaupassa ja palvelunumerossa 020 69 2424.

Ilmoitus erätarkastajalle

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle. Voit myös jättää ilmoituksesi sähköisen ilmoituskanavan kautta.