Hoppa till huvudinnehåll

Södra Finlands spöfisketillstånd 7413

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden i Södra, Västra och Östra Finland. Tillståndet omfattar ca 100 000 hektar insjöar och dammar samt knappt tusen kilometer älv- och bäckområden. Spöfisketillståndet för Södra Finland berättigar till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske och sikmete med flera spön (max 8 st).

Varje tillstånd är en investering i naturen. Inkomsterna från tillståndsförsäljningen används för vård av fiskevattnen.

 

Södra Finlands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Abborre, Gädda, Sik, Gös, Öring, Harr
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats

Karta över tillståndsområdet

Övriga Finland,

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för Södra Finland för vuxna 

För en vuxens spöfisketillstånd kan kunden välja en giltighetstid på 24 timmar, sju dygn eller under hela säsongen. Priserna på spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar  15 €
7 dygn 20 €
Hela säsongen (kalenderår) 30 €

En vuxen persons spöfisketillstånd gäller för hela familjen. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för under 18-åringar

Spöfisketillståndet för under 18-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 12 euro. Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

Undantag av fisketid

Fiske är förbjudet i Naarajoki mellan Naarakoski och Saarikoski mellan den 1 september och den 30 november. Den övre gränsen för det området med fiskeförbud är 150 meter uppströms från Naarakoskis forsnacke och 150 meter nedströms från Saarikoski. Kontrollera området i tjänsten Utflyktskarta.fi.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Du behöver inte spöfisketillstånd om du fiskar med endast ett spö eller ett bete i sjöområden eller i andra vatten som inte strömmar. Då räcker det att du betalar fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften behöver inte betalas om man är under 18 år, har fyllt 70 år eller har fyllt minst 65 år före 31.12.2023. Förutom att betala fiskevårdsavgiften behöver du ett spöfisketillstånd om du fiskar i strömområden i vattendrag med vandringsfisk eller använder flera spön.

Du behöver spöfisketillstånd också, om du fiskar på Valkiainen, som ligger norrut från Lestijärvi.

I vatten som inte strömmar får man meta och pilka med ett spö utan att betala fiskevårdsavgiften eller spöfisketillstånd. Det är dock förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oberoende av om man har spöfisketillstånd eller inte.

I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan man kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Vattendrag som hör till spöfisketillståndet

Med spöfisketillståndet för Södra Finland kan man fiska på vattenområden i Forststyrelsen ägo i Södra, Västra och Östra Finland.

I Lieksa omfattar Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland även följande privata områden (avtal med Pielinen-Karelens fiskeriområde):

 • Tuulijoki,
 • hela vattenområdet från gränszonen till flottningskanalen vid Alaniemi,
 • Pudasjoki,
 • hela vattenområdet från Höpöttäjän niemi till Pankajärvi och Lieksanjoki,
 • hela vattenområdet från Siikajärvi till Pankajärvis norra del  (bla. områdena vid Naara-, Käpy och Saarikoski).
 

Tillståndet är i kraft enbart på de områden som ägs av Forststyrelsen. De centrala vattenområdena som omfattas av Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland hittas på adressen Utflyktskarta.fi.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som inte hör till spöfisketillståndet

Spöfisketillståndet för Södra Finland berättigar inte till fiske på 

 • vattenområden i privat ägo, till exempel i delägarlagens vattenområden
 • gränszonen,
 • samtillståndsområden,
 • på uthyrningsområden med full fiskerätt eller
 • på vattenområden med specialstatus.
I följande Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden berättigar spöfisketillståndet för Södra Finland inte till fiske på:

Spöfisketillståndet för Södra Finland berättigar inte till fiske på följande Forststyrelsens vattenområden:

 • Syväjärvi (Evois strövområde, Lampis)
 • Vattnen vid Sotinpuro skjutområde undantaget Saahkari
 • Ylimmäinen Apulainen (Rautavaara)
 • Miikkulanlampi (Ruunaa, Lieksa)
 • Iso-Hietajärvi (Patvinsuo nationalpark, Lieksa)
 • Vattendrag i Koivusuo naturreservat (Ilomants)
 • Iso och Pieni Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi (Petkeljärvi nationalpark, Ilomants)
 • Linnasaarenlampi (Linnansaari nationalpark, Rantasalmi)
 • Vaajalampi, Valkealampi, Tervalampi och Kampukkalampi (Kolovesi nationalpark, Enonkoski)
 • Vattenområden i Salamajärvi, Seitseminen, Pyhä-Häkki och Helvetinjärvi nationalparker.

Fiskaren är skyldig att utreda eventuella separata fiskebegränsningar och bestämmelser om fångstmått som NTM-centralen och fiskeriområdena fastställt. I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan man kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Fiskeredskap

Drag och fluga är tillåtna.

Tillståndet berättigar till högst åtta (8) spön eller linor per tillstånd.

Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete på isen (s.k. ismete) med flera spön. Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag för vandringsfisk (förbjudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).

Vattenfordon

Spöfisketillstånd för Södra Finland ger en fiskare rätt att hålla sin båt vid stranden av vattendrag som tillhör det spöfiskeområdet och är Forststyrelsens skogsbruksmark med mångbruksskogar. Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Fiske i en nationalpark

Fiskare måste ta reda på nationalparkernas särskilda regler med tanke tex vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns bl a på adressen Utinaturen.fi.

Fångstkvot

I fors- och strömområden får en fiskare ta upp högst tre (3) laxfiskar under 24 timmar varav två (2) kan vara laxar. Här laxfisk vill säga öring, lax, insjölax, regnbågslax, röding och harr. (Till exempel: man kan fånga två regnbågslaxar och en harr, men inte två regnbågslaxar och två harrar.)

I alla vatten får en fritidsfiskare fånga högst två (2) laxar under en 24-timmarsperiod. 

I Vuoksen vattendrag är fritidsfiskets laxkvot en (1) lax under 24 timmar per person.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm (Päijänne Askonniemi 60 cm) I älv och bäck 1.9.–30.11.
Insjölax med fettfena Minst 60 cm I älv och bäck 1.8.–30.11. samt i Vuoksen och Hiitolanjoki vattendrag helt fredad.
Insjölax med klippt fettfena Minst 60 cm I älv och bäck under tiden 1.8.–30.11. samt i insjöarna Pielinen, Pyhäselkä, Orivesi, Pyyvesi, Enonvesi, Haukivesi, Pihlajavesi och Saimen 1.6.–31.8.
Lax Minst 60 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Röding I Vuoksen vattendrag minst 60 cm I Kuolimo samt i Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska helt fredad samt inom övriga Vuoksen vattendrag under tiden 1.9.–30.11.
Gös Minst 42 cm, i vissa vattendrag* minst 45 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.
Sik Inget fångstmått I älv och bäck som utmynnar i havet 1.9.–30.11.

*Inom följande områden är gösens fångstmått minst 45 cm: Saarijärvi fiskeområdes vatten, Haukivesi, Kermajärvi, Nurmes, Valtimo och Lieksa kommuner, inom Ilomantsi kommun Petkeljärvi nationalparks vatten samt Hattu- och Ilajanjärvi.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.