Hoppa till huvudinnehåll

Södra Finlands spöfisketillstånd 7413

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden i Södra, Västra och Östra Finland. Tillståndet omfattar ca 100 000 hektar insjöar och dammar samt knappt tusen kilometer älv- och bäckområden. Spöfisketillståndet för Södra Finland berättigar till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske och sikmete med flera spön (max 8 st).

Varje tillstånd är en investering i naturen. Inkomsterna från tillståndsförsäljningen används för vård av fiskevattnen.

 

Södra Finlands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske
Öring, Insjölax, Harr, Sik, Gös

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för Södra Finland för vuxna (familjetillstånd)

Priserna på spötillstånden är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
7 dygn 15 €
Kalenderår 25 €

Spöfisketillståndet för vuxen är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar eller förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för Södra Finland för 15–17-åringar (personligt tillstånd)

Tillståndet för 15-17-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 10 euro. Tillståndet är personligt.

Spöfisketillstånd för Södra Finland för under 15-åringar (personligt tillstånd)

Tillståndet för en person under 15 år gäller för hela kalenderåret och kostar ingenting. Tillståndet är personligt

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet är i kraft enbart på de områden som ägs av Forststyrelsen. Kolla upp de områden som omfattas av tillståndet via retkikartta.fi- tjänsten.
 • Med spöfisketillståndet för Södra Finland kan man fiska på vattenområden i Forststyrelsen ägo i Södra Finland (se kartlink). Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus. Fiskaren är skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på områdesbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Tillstånd för fiske ger man rätt att förvara sin båt på skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

 • Efter att fisket avslutats skall fångstanmälan göras på webbsidan www.tuikki.fi.

 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Tillåtna redskap

 • Drag och fluga. Tillståndet berättigar till max. 8 spön eller linor/tillstånd.

Områdesbegränsningar

Spöfisketillståndet berättigar inte fiske vid följande fiskeplatsspecifika tillståndsområden: Matildanjärvi, Niemisjärvet, Syväjärvi, Kalliojärvi, Vähä-Koukkujärvi, Teerilampi, Kotalan kosket, Koirajärvet, Kaunislampi, Ahvenlampi, Heikinlampi, Kolima-Keitele-koskireitti, Keihärinkoski, Peurajärvi Iso-Valkeinen, Änäkäisen Saarijärvi, Ruunaa, Karvionkoski, Mikkelin Valkea, Viannankoski och Langinkoski.

Därtill berättigar spöfisketillståndet inte fiske vid Forststyrelsens följande vattenområden: vattnen vid Sotinpuro skjutområde, undantaget Saahkari, Hakolampi (Nurmes), Ylimmäinen Apulainen (Rautavaara), Miikkulanlampi (Lieksa, Ruunaa), Iso-Hietajärvi (Lieksa, Patvinsuo nationalpark), Koivusuo naturparks vatten (Ilomantsi), Iso och Pieni Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi (Ilomantsi, Petkeljärvi nationalpark), Linnasaarenlampi (Rantasalmi, Linnansaari nationalpark), Vaajalampi, Valkealampi, Tervalampi och Kampukkalampi (Enonkoski, Kolovesi nationalpark), Salamajärvi, Seitseminen, Pyhähäkki och Helvetinjärvi nationalparkers vattenområden.

I Lieksa omfattar Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland även följande privata områden (avtal med  Ruunaa fiskeområde): Tuulijoki, hela vattenområdet från gränszonen till flottningskanalen vid Alaniemi, Pudasjoki, hela vattenområdet från Höpöttäjän niemi till Pankajärvi och Lieksanjoki, hela vattenområdet från Siikajärvi till Pankajärvis norra del  (bla. områdena vid Naara-, Käpy och Saarikoski).

Övriga begränsningar


Spöfisketillståndet omfattar möjligheten till förvaring av båt på skogshushållningsmarker. Båten skall förses med ägarens namn och ägaren är skyldig att se till att båtplatsen är städad.

Kom ihåg att ta reda på nationalparkernas särskilda regler med tanke tex vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns bl a på adressen www.luontoon.fi.

 

Fångstkvot och fångstrespons

Spöfisketillståndets fångstkvot inom fors- och strömområden är högst tre (3) laxfiskar inom 24 timmar varav två (2) kan vara lax. Här laxfisk vill säga öring, lax, insjölax, regnbågslax, röding och harr. (Till exempel: man kan fånga två regnbågslaxar och en harr, men inte två regnbågslaxar och två harr.)

I alla vatten får en fritidsfiskare fånga högst två (2) laxar under en 24-timmarsperiod. 

Inom Vuoksi vattendrag är fritidsfiskets laxkvot en (1) lax inom 24 timmar per person.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

I insjöområdet söder om breddgraden 67°00`N är harren årligen fredad under tiden 1.4.-31.5. För att trygga de naturliga harrbestånden rekommenderar Forststyrelsen att undvika harrfiske under artens lektid i april - maj. Rekommendationen gäller i synnerhet forssträckornas lugnvatten i de mindre älvarna och åarna, där vårfisket kan äventyra lokala harrbestånd.

Öring med fettfena (naturligt förekommande) är totalfredad. Fettfenklippt öring (utplanterad) är fredad i älvar och bäckar under tiden 1.9.–30.11.

Insjölax med fettfena (naturlax) är totalfredad i Vuoksen och Hiitolanjoki vattendrag samt i älv och bäck under tiden 1.8.–30.11. Fettfenklippt lax (utplanterad) är fredad under tiden 1.6. - 31.8. i insjöarna Pielinen, Pyhäselkä, Orivesi, Pyyvesi, Enonvesi, Haukivesi, Pihlajavesi och Saimen samt i älv och bäck under tiden 1.8.–30.11.

Rödingen är totalfredad i Kuolimo samt i Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska samt inom övriga Vuoksen vattendrag under tiden 1.9.–30.11.

Laxen är fredad i älv och bäck under tiden 1.9.–30.11. Laxens fångstkvot vid fritidsfiske är  2 laxar/dygn/person.

Siken är fredad i älv och bäck som utmynnar i havet under tiden 1.9.–30.11.

Fångstmått och fredningstider

 • Harr minst 35 cm.
 • Fettfenklippt (utplanterad) öring minst 50 cm.
 • Insjölax minst 60 cm.
 • Röding i Vuoksen vattendrag minst 60 cm. Inget fångstmått inom övriga områden.
 • Lax minst 60 cm.
 • Gös minst 42 cm.

Obs! Inom följande områden är gösens fångstmått minst 45 cm: Saarijärvi fiskeområdes vatten, Haukivesi, Kermajärvi, Nurmes, Valtimo och Lieksa kommuner, inom Ilomantsi kommun Petkeljärvi nationalparks vatten samt Hattu- och Ilajanjärvi.