Hoppa till huvudinnehåll

Koirajärvi-sjöarna 6566

På Iso-Koirajärvi i Salamajärvi nationalpark är det möjligt att fiska insjööring på en ödesmarksjö mitt bland skogsrenarnas rike. Den natursköna och klara sjön med sina stenblockskantade stränder och många holmar lockar till en avkopplande fisketur. I sjön har man planterat insjööring och sik för fiskarna. Därtill kan man få stora abborrar eller gäddor från sjön. Vid sidan om fiske erbjuder nationalparkens mångsidiga tjänster, med Koirasalmi skogshuggarstugorna, vildmarksupplevelser för hela familjen.

Ett nytt dygnstillstånd finns tillgängligt till området, det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi som man kan fiska med på både Koirajärvi och Heikinlampi på tillståndsområdet Kaunislampi 6567. Det kombinerade tillståndet berättigar inte till fiske på andra vatten i objektet 6567. Du bekantar dig väl med kartan över tillståndsområdet.

Koirajärvi-sjöarna

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske i Heikinlampi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).
Pilkfiske, Trolling
Öring, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Skärmskydd, Hyresbåt, Egen båt, Flytring, Sjösättningsplats for båt, Stuga
Det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi, Kaunislampis rekreationsfiskeområde 6567

Köp tillstånd

I tillståndsområde Koirajärvi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar eller 24 timmar. Priserna på spötillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar  15 €
24 timmar  25 €, det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi 25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Koirasalmi naturstuga: Luonnollisesti M&M
 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske i Heikinlampi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområde Koirajärvi krävs spöfisketillståndet Koirajärvi 6566 eller det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi.

I Koirajärvis tillståndsområdet gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Koirajärvis 6566 spöfisketillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

Områdesvisa begränsningar

På Koirajärvis sydvästra strand finns ett område där det är förbjudet att fiska på stranden. Området med fiskeförbud är markerat på kartan över tillståndsområdet.

Fiskeredskap och bete

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Vid dragrodd får fiskaren använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–69 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

Alla konstgjorda beten (drag, fluga, jigg, pilk) och naturliga beten (mask, räka, betespasta o.s.v.) är tillåtna i Kaunislampi tillståndsområdet.

Harpun- och dykfiske är förbjudet.

Vattenfordon

Användning av flytring är tillåten vid fiske.

Du får använda egen båt när du betalat en ersättning som motsvarar priset för att hyra en båt. Du kan betala ersättningen i Koirasalmi naturstuga.

Vid fiske är det förbjudet att använda utombordsmotor, även eldriven utombordsmotor. 

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 öring
24 timmar 2 öringar, med det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi* 3 öringar eller regnbågslaxar

*På Koirajärvi och Heikinlampi får man lyfta sammanlagt tre (3) öringar eller regnbågslaxar (inte tre öringar eller regnbågslaxar från båda vattnen).

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

I Koirajärvi är det minsta tillåtna fångstmåttet för insjööring 40 cm, så mindre insjööringar ska släppas tillbaka i vattnet (57 § i lagen om fiske, dispens).

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Koirajärvi ligger i Salamajärvi nationalpark, så det finns flera friluftskonstruktioner i området: eldplatser, skärmskydd, kokskjul och friluftsleder försedda med spångar.

Båtar finns att hyra vid Koirasalmi naturstuga. Hyrorna för båtar är följande:

  • 10 euro för tre timmar
  • 15 euro för nio timmar
  • 20 euro för 24 timmar.

Koirasalmi naturstuga tillhandahåller också inkvarteringstjänster och matservering. Mer information om naturstugan hittar du på www.koirasalmi.com (på finska).

Vård av fiskevatten

Fiskbeståndet underhålls med utplantering av öring av fångststorlek. Dessutom utplanteras sikyngel.