Hoppa till huvudinnehåll

Viannankoski 7571

Viannankoski spöfiskeområde ligger i Maaninka vid Siilinjärvi-Viitasaari-vägen, i ett nordsavolaxiskt lantligt landskap. Viannankoski är en relativt kort, lättvadad kulturfors som fiskar gillar. 

Områdets mest eftertraktade fiskar är regnbågslax som planteras ut i fångststorlek samt gös, som särskilt under högsommaren stiger upp i forsen i rikliga mängder. I forsen trivs också stora idar och som en specialitet fångas varje år några ålar. 

Kom till Vianta och njut av avslappnat fiske! 

 

Viannankoski

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Kastfiske, Flugfiske
Regnbågsforell, Gös, Id, Gädda
Planterade vuxna fiskar, Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Skärmskydd

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljningen börjar 9.1.2023 klockan 9.00. 

Forsen har en kvot på högst sex (6) fiskare per dygn. Kontrollera på förhand att det finns tillstånd. 

På Viannankoski tillståndsområde för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar. Priserna är olika under sommar- och vintersäsongen.

Giltighetstiden på 24 timmar inleds klockan 18.00. Tillstånd för sex och tolv timmar börjar gälla klockan 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris på sommarsäsongen, 1.4.–31.10. pris på vintersäsongen, 1.11.–31.3.
6 timmar 20 € 12 €
12 timmar 25 € 18 €
24 timmar 35 € 25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa sex tillstånd som gäller för en person i webbshopen. Om du vill boka hela forsen för fler än sex fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst.

Vid bokning av tillstånd måste du namnge personerna som kommer att delta i fisket.

Priset och giltighetstiden för att boka hela forsen är följande:

Giltighet pris på sommarsäsongen, 1.4.–31.10. pris på vintersäsongen, 1.11.–31.3.
6 timmar 120 € 72 €
12 timmar 150 € 108 €
24 timmar 210 € 150 €

Om det finns fler än sex fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person: under sommarsäsongen 20, 25 eller 35 euro och under vintersäsongen 12, 18 eller 25 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

​​​​​​Vad får man göra med tillståndet

Viannankoski 7571 spötillstånd gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) med ett spö. 

I Viannankoskis tillståndsområdet för spöfiske är handredskapsfiske förbjudet utan spöfisketillstånd. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar inte till fiske i områdets vatten.

Områdesvisa begränsningar

Man får inte fiska från båt, forsens västra strand, regleringsdammen, landsvägsbron, fisktrappan eller banken som utgör en fortsättning på den.

Vadande från västra stranden är förbjudet och det är också förbjudet att vada över forsens mittlinje från östra stranden nedanför landsvägsbron (se pdf-kartan). Fiske- och vadförbudet på forsens västra strand tryggar fiskens vandringsmöjligheter längs fiskvägen.

Fiskeredskap och bete

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina.

Endast krokar utan hullingar får användas i Viannas forsar tillståndsområdet.

I Viannankoskis tillståndsområdet för spöfiske är det förbjudet att använda betespasta, silikonbollar eller naturliga beten såsom maskar, larver, räkor och agnfiskar.

Livsmedelsverkets anvisningar för fiskare (ruokavirasto.fi, PDF, 392,02 kB, öppnas i en ny flik).

Vattenfordon

Användning av båt är förbjuden.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd KVOT
6 timmar 1 laxfisk och 1 gös
12 timmar 2 laxfiskar och 2 gösar 
24 timmar 3 laxfiskar och 3 gösar

I denna kvottabell avses med laxfisk regnbågslax, insjööring med klippt fettfena och insjölax med klippt fettfena.

Fångstmängderna är inte begränsade för andra fiskarter än gös och ovan nämnda laxfiskar.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Insjööring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Insjölax med klippt fettfena Minst 60 cm 1.8.–30.11.
Insjööring med klippt fettfena Minst 60 cm 1.9.–30.11.
Ål Inget fångstmått 1.10.–31.1.
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Det finns ett skärmskydd och en eldplats i Viannankoski.

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek på sommaren och hösten.

Utplanteringen av regnbågslax fortsätter under året 2021. Inga märken av IHN-virus har uptäckts. Läs också Livsmedelsverkets anvisningar för fiskare (ruokavirasto.fi).

VATTENFÖRING

På grund av regleringen av övre delen av Onkivesi varierar vattenflödet i forsen mycket. Den aktuella vattenföringen i Viannankoski ser du här (ymparisto.fi, på finska).

Går bra att fiska, när vattenföring är 10-50 m²/s.

Går tryggt att vada, när vattenföring är <25 m²/s.

Svårt att fiska, när vattenföring är <10 m²/s och >50 m²/s.