Hoppa till huvudinnehåll

Teerilampi 6545

Teerilampi är lätt att nå, men ligger i en lugn miljö där man kan uppleva riktig fiskeglädje. Teerilampi ligger vid Seitseminens nationalpark, där hela familjen kan njuta av fina naturupplevelser.

Teerilampi

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske på Teerilampi är förbjuden 10.6. kl. 00:00-12.6. kl. 15:00 (Spödagen 2021).
Mete, Pilkfiske, Kastfiske
Abborre, Regnbågsforell
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

I tillståndsområde Teerilampi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar, 24 timmar eller 7 dygn. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 12 €
24 timmar 18 €
7 dygn 90 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd. För under 15-åringar som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett separat kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka. För ett avgiftsfritt tillstånd gäller samma tillståndsvillkor som för ett avgiftsbelagt tillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske på Teerilampi är förbjuden 10.6. kl. 00:00-12.6. kl. 15:00 (Spödagen 2021).

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske inom Teerilampis tillståndsområde måste man skaffa spöfisketillståndet för Teerilampi 6545.

I Teerilampis tillståndsområde gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i X har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Teerilampis spöfisketillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

Fiskeredskap och bete

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöt ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismete. Ismetet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–64 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och han eller hon använder ett ismete, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften.

I tillståndsområdet Teerilampi är det tillåtet att använda alla konstgjorda beten och naturbete, såsom mask, räka, betespasta eller liknande.

Fiske med harpun och dykfiske är förbjudet.

Vattenfordon

Användning av båt och flytring är förbjuden vid fiske.

Fångstkvot och fångstrespons

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar
7 dygn 2 regnbågslaxar per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre regnbågslaxar oberoende av hur många tillstånd fiskaren har skaffat.

Fångstmått och fredningstider

Fiskaren ska följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

På stranden av Teerilampi finns en eldplats och koktak.

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger.