Hoppa till huvudinnehåll

Teerilampi 6545

Teerilampi är ett lugnt fiskeställe med goda trafikförbindelser. I sjön kan du fiska regnbåge, som utplanteras regelbundet. Sjön ligger nära Seitseminen nationalpark, där hela familjen kan fiska och njuta av andra naturupplevelser, till exempel genom att besöka Kovero kulturgård eller förundra sig över vattendelaren Suomenselkäs mångsidiga natur på utställningen i Seitseminens naturum.

Teerilampi

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske i Teerilampi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).
Mete, Pilkfiske, Kastfiske
Abborre, Regnbågsforell
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Skärmskydd

Köp tillstånd

I tillståndsområdet Teerilampi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar  15 €
24 timmar  25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske i Teerilampi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområdet Teerilampi måste du skaffa spöfisketillståndet Teerilampi 6545.

I Teerilampis tillståndsområde gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Spöfisketillståndet Teerilampi gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

Fiskeredskap och bete

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–69 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

I tillståndsområdet Teerilampi är det tillåtet att använda alla konstgjorda och naturliga beten, såsom maskar, räkor, betespasta eller liknande.

Harpun- och dykfiske är förbjudet.

Vattenfordon

Användning av båt och flytring är förbjuden vid fiske.

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar
7 dygn 2 regnbågslaxar per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre (3) regnbågslaxar, oavsett hur många tillstånd fiskaren har skaffat.

Fångstmått och fredningstider

Fiskaren ska följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

På stranden av Teerilampi finns en eldplats och koktak.

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger.