Hoppa till huvudinnehåll

Kolima-Keitele -forsled 6576

I Viitasaari finns den traditionsrika Kolima-Keitele-forsrutten, med tre olika tillståndsområden som erbjuder mångsidiga fiskeupplevelser. I forsarna gäller en tillståndskvot, så det finns tillräckligt med plats för var och en. Alternativt kan du reservera en hel fors och njuta av naturupplevelserna ensam eller med en egen grupp. Den mellersta forsen, Kellankoski, är avsedd endast för flugfiskare. I Kellankoski endast hullingria krokar är tillåtna.

Längs forsrutten har man också satsat på vandringsfiskarnas livsmiljöer genom olika restaureringar. År 2018 vidtogs restaureringsåtgärder bland annat i Kärnänkoski, Kellankoski och Kymönkoski forsar, som alla ligger i tillståndsområdet. Kyrönpuro, som tidigare var ett tillståndsområde, är fredat från allt fiske.

Vattentemperaturen i Kellankoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Kolima-Keitele -forsled

Rekreationsfiske
1.1.–31.8 och 1.12.–31.12.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Hyresstuga
Kärnäs hyresstuga i Kärnänkoski.

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för Kymönkoski, Kellankoski och Kärnänkoski forsar säljs separat, trots att de hör till tillståndsområdet Kolima-Keitele forsled. I Kymönkoski får högst fem personer fiska samtidigt, i Kellankoski likaså högst fem personer och i Kärnänkoski högst sex personer.

På tillståndsområde Kolima-Keitele -forsled för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar.

Tillståndsförsäljningen

Tillståndsförsäljningen för 2024 börjar 8.1.2024 klockan 9.00.

Enstaka reservationer

Börjar från och med 8.1. för tidsintervall mellan 8.1.–31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4.–31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Reservationer för hela forsen

Börjar från och med 8.1. för tidsintervall mellan 8.1.–31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret. För tidsintervall mellan 1.4.–31.12 kan du köpa tillstånd endast via servicenumret (reservationer endast för 24h).

Börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4.–31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 25 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 30 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 40 € Kl. 18.00

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa alla enskilda tillstånd för en person i webbutiken: i Kymönkoski och Kellankoski fem och Kärnänkoski sex tillstånd. Om du vill boka hela forsen för fler än fem eller sex fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst.

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.

Varje fors bokas separat.

Bokning av Kymönkoski eller Kellankoski

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 125 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 150 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 200 € Kl. 18.00

Om det finns fler än fem fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 25, 30 eller 40 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Bokning av Kärnänkoski

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 150 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 180 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 240 € Kl. 18.00

Om det finns fler än sex fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 25, 30 eller 40 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1.–31.8 och 1.12.–31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Handredskapsfiske utan spöfisketillståndet 6576 i tillståndsområdet Kolima–Keitele-forsrutt. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens Södra Finland spöfisketillstånd 7413 berättigar inte till fiske i Kolima–Keitele-forsruttens vatten.

Fiskeredskap och bete

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina.

I tillståndsområdet 6576 är det förbjudet att använda naturliga beten, såsom maskar, räkor, betespasta eller liknande.

Endast traditionellt flugfiske är tillåtet Kellankoski. I Kellankoski får endast krokar utan hullingar användas.

I Kärnänkoski och Kymönkoski är drag och fluga tillåtna.

 

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Vid forsarna finns eldplatser och vindskydd för fiskare och andra friluftare. I Kärnänkoski finns också Kärnäs hyresstuga (utinaturen.fi). Hyrestugan kan reserveras via Eräluvat webbutik (verkkokauppa.eraluvat.fi).

Vård av fiskevatten

Vid utplanteringen används endast öring med klippt fettfena.

Omfattande restaureringsarbeten utfördes längs Kolima-Keitele forsled 2018. I Kärnänkoski, Kellankoski och Kymönkoski forsar, som hör till tillståndsområdet, förbättrades vandringsfiskarnas livsmiljöer bland annat genom att bygga flera lekbottnar och yngelproduktionsområden. Resultaten av restaureringarna har följts upp med hjälp av elprovfiske och inventering av lekgropar. Läs mer (på finska) om restaureringen av Kolima-Keitele forsled.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenhöjden och vattenföringen i Kellankoski ser du här (ymparisto.fi, på finska).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Kellankoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet. På samma sida finns också information om eventuella avbrott i tillståndsförsäljningen när temperaturerna stiger.