Hoppa till huvudinnehåll

Keihärinkoski 6586

Keihärinkoski - en av vårt lands mest kända öringforsar – ligger vid Kivijärvirutten, den första forsen från Keitele uppåt. Vården av fiskbeståndet går främst ut på att förbättra livsbetingelserna för den naturligt förekommande insjööringen. Det är fortfarande möjligt att i forsen få stora insjööringar som är resultat av naturlig lek. Dessutom utplanteras i forsen öringsyngel av olika åldrar, med klippt fettfena. Utöver har fiskaren möjlighet att under sommaren fiska gös i forsens utmynning.

I forsen är endast klassiskt flugfiske tillåtet. Fiskare erbjuds utmärkta inkvarteringsutrymmen i närheten av forsen, så du kan stanna och trivas under en längre tid.

Vattentemperaturen i Keihärinkoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Keihärinkoski

Rekreationsfiske
1.1 -31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske
Öring, Harr, Gös, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Stuga

Köp tillstånd

Forsen har en kvot på fem (5) fiskare.

På tillståndsområde Keihärinkoski för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar.

Tillståndsförsäljningen

Tillståndsförsäljningen för 2024 börjar 8.1.2024 klockan 9.00.

Enstaka reservationer

Börjar från och med 8.1. för tidsintervall mellan 8.1.–31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4.–31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Reservationer för hela forsen

Börjar från och med 8.1. för tidsintervall mellan 8.1.–31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret. För tidsintervall mellan 1.4.–31.12. kan du köpa tillstånd endast via servicenumret (reservationer endast för 24h).

Börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4.–31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 20 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 25 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 35 € Kl. 18.00

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa fem tillstånd som gäller för en person i webbshopen. Om du vill boka hela forsen för fler än fem fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst.

Vid bokning av tillstånd måste du namnge personerna som kommer att delta i fisket.

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 100 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 125 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 175 € Kl. 18.00

Om det finns fler än fem fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 20, 25 eller 35 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 -31.8 och 1.12 – 31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Handredskapsfiske utan spöfisketillståndet 6586 i tillståndsområdet Keihärinkoski är förbjudet. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens spöfisketillstånd Södra Finland 7413 berättigar inte till fiske i tillståndsområdet Keihärinkoski. 

Fiskeredskap och bete

Endast traditionellt flugfiske är tillåtet. Vid fisket ska man använda krokar utan hulling eller krokar där hullingen tryckts ned ordentligt.

I tillståndsområdet Keihärinkoski är det förbjudet att använda naturliga beten, såsom maskar, räkor, betespasta eller liknande.

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
6 timmar 1 harr eller öring med klippt fettfena eller insjölax
12 timmar 1 harr eller öring med klippt fettfena eller insjölax
24 timmar 2 harr eller öringar med klippt fettfena eller insjölaxar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.*
Harr Minst 40 cm 1.4.–31.5.
Insjölax Minst 60 cm I fors- och strömområden 1.8.–30.11.

*Under fredningstiden för öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I Keihärinkoski kan du övernatta i Keihärinkoski forsstuga. Du kan få information om denna på adressen www.keiharinkoski.fi (på finska) och på telefonnumret +358 50 401 4768.

Vid forsstranden finns en stuga, som kan reserveras på numret +358 44 289 7797.

Vård av fiskevatten

Den nedre delen av Keihärinkoski restaurerades ytterligare hösten 2020. Strömvattenfiskarnas och -organismernas livsmiljö och fortplantningsmöjligheter förbättrades genom att man ökade mängden lekgrus (70 m2), steniga yngelplatser (300 m2) och trämaterial. Vattenflödet i strandområdet effektiviserades också.

I forsen utplanteras rom eller små yngel av öring och harr.

Vid vården av fiskbestånden och planeringen av den används bl.a. elfiske och räkning av öringens lekgropar.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenhöjden och vattenföringen ser du här (ymparisto.fi).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Keihärinkoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet. På samma sida finns också information om eventuella avbrott i tillståndsförsäljningen när temperaturerna stiger.