Karvionkoski 7561

Karvionkoski spöfiskeområde ligger mellan de stora vattnen Suvasvesi och Kermajärvi, vid Varkaus-Joensuu-vägen. Området ligger 50 km från Varkaus och 70 km från Joensuu och kan nås även med båt. Största delen av fiskeområdet är jämn ström, men vid Karvio kanal kan man också njuta av en brusande fors. Nära Karvionkoski ligger också klostren Valamo och Lintula, dit kulturintresserade fiskare kan promenera längs den märkta Luostaripolku.

Fisket och fångsterna i Karvionkoski grundar sig på utplantering av små yngel och på naturlig förökning. Karvio är särskilt populär bland flugfiskare och den mest eftertraktade fångsten är öring. Ovanför och under forsen, där man kan fiska med båt, kan man också få en gös, gädda eller abborre på kroken.

Gör en kombinerad fiske- och kulturutfärd till Karvio och upplev oförglömligt fiske vid forsen och minnesvärda stunder i klostren Valamo och Lintula.

Karvionkoski

Rekreationsfiske
1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Insjölax, Sik, Gös
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Hyrbåt, Egen båt, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

Forsen har en kvot på 8 fiskare per dygn, kontrollera på förhand att det finns tillstånd att få! Tillstånd säljs inte för tiden 1.9  - 30.11.

Tillståndsförsäljningen börjar 3.1.2019 klockan 9.00.

Priser:

 • 20€ / 6 timmar (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 25 € / 12 timmar (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 35 € / dygn (dygnstillstånd börjar alltid kl. 18:00) 
 • Bokning av hela forsen 160 €/6 h, 200 €/12 h och 280 €/d, ytterligare personer (över 8 personer) 20 €/6 h, 25 €/12 h och 35 €/d. 
 • Bokning av hela forsen = boka hela fiskarkvoten på en gång. 
 • Bokning för grupper på fler än 8 personer endast via servicenumret för jakt- och fisketillstånd. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd. 

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges. 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Karvionkanava: M & P Hynninen Oy
 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
 • Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg).Med betet får användas högst tre krokar, det vill säga antingen en trekrok, tre enkelkrokar eller en enkelkrok och en dubbelkrok. Hullingfria krokar rekommenderas.
 • För allt fiske krävs Karvionkosk 7561 spötillstånd. Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar inte till fiske i områdets vatten. Att fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift och att meta och pilka enligt den allmänna fiskerätten är också förbjudet i tillståndsområdet. 
 • Naturliga beten (även betespasta e.d.) är förbjudna.
 • Fiskaren får använda 1 spö eller en lina, som är i handen eller inom räckhåll. Vid dragrodd får man använda 2 spön eller linor per fiskare.
 • Fiske från båt är tillåtet endast på de områden som är utmärkta på kartan, ovanför och nedanför forsen. Fiske från motorbåt är förbjudet.
 • Vadande är helt förbjudet årligen under tiden 1.12 – 31.5

Fångstkvot

6 timmars tillstånd  1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena) 
12 timmars tillstånd 1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena) 
1 dygns tillstånd  2 utplanterade laxfiskar (klippt fettfena)

 

Fångstkvoten gäller inte sik och regnbågslax. Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter.

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

Fångstmått

 • Insjölax med klippt fettfena 60 cm. Insjölax är fredad 1.8.-30.11.
 • Insjööring med klippt fettfena 60 cm. Insjööring är fredad 1.9.-30.11.
 • Röding 60 cm. Röding är fredad 1.9.-31.11.
 • Harr 35 cm. Harr är fredad 1.4.-31.5.
 • Gös 45 cm.
 • Regnbågslax och sik har inga minimimått.
 • Insjölaxar och insjööringar med fettfena är helt fredade.

Övriga uppgifter

Tjänster

Eldplats och sjösättningsplats för båt. I området finns en campingplats, en semesterby, en servicestation, en butik och matställen.

 

Vård av fiskevatten

Utplantering av insjööringsyngel. 1-åriga och äldre yngel har klippt fettfena. Vid forsnacken har man på vårvintern 2016 byggt grusbäddar för fiskens lek. 

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenföringssituationen i Karvionkoski ser du här.