Hoppa till huvudinnehåll

Kotalaforsarna 6550

På grund av att vattnen blir varmare avbryts försäljningen av tillstånd till Kotalaforsarna från och med den 23 juli 2024.

Vattentemperaturen i Kituskoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Kotalaforsarna omfattar två separata tillståndsområden, varav det ena är avsett endast för flugfiske. I synnerhet Kituskosket är ett fiskeställe i ödemarksliknande terräng i ett riktigt urskogsområde. Där kan du njuta av naturen och uppleva björnjägaren Martti Kitunens födelselandskap, där de vackra forsarna får strömma fritt. I de skummande forsarna kan en skicklig fiskare fånga öring eller harr. När du har fiskat klart kan du koka kaffe över öppen eld i en kåta eller utforska urskogen under en tur längs naturstigen i närheten.

Kotalaforsarna

Rekreationsfiske
1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske, Kastfiske
Öring
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar (inga planteringar)

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 8.1.2024 klockan 9.00.

Spöfisketillstånd för Kituskoski och Vehmas-Koskelankoski forsar säljs separat, trots att båda hör till tillståndsområdet Kotalaforsarna. I Kituskoski får högst tio personer fiska samtidigt och i Vehmas-Koskelankoski likaså högst tio personer.

I tillståndsområde Kotalaforsarna kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 25 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
12 timmar 30 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
24 timmar 40 € Kl. 18:00

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa 10 tillstånd som gäller för en person i webbutiken. Om du vill boka hela forsen för fler än 10 fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst.

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.

Forsar Kitukoski och Vehmas-Koskelankoski bokas separat.

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 250 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
12 timmar 300 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
24 timmar 400 € Kl. 18:00

Om det finns fler än 10 fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 25, 30 eller 40 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Handredskapsfiske utan spöfisketillståndet 6550 i tillståndsområdet Kotalaforsarna är förbjudet. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 ger inte rätt att fiska i Kotalaforsarnas tillståndsområden.

Fiskeredskap och bete

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina.

I tillståndsområdet Kotalaforsarnas är det förbjudet att använda naturliga beten, såsom maskar, räkor, betespasta eller liknande.

I Kitukoski är endast traditionellt flugfiske tillåtet. I Vehmas- och Koskelankoski är flug- och annat kastfiske tillåtet.  

 

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
6 timmar 1 öring eller harr
12 timmar 1 öring eller harr
24 timmar 2 öringar eller harr

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Oavsett vilken kombination av tillståndstyper du har får du inte fånga mer än två (2) öringar eller harrar under 24 timmar. Under 24 timmar får du alltså fånga

  • två öringar,
  • en öring och en harr eller
  • två harrar.

 

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fisart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Vid forsarna finns eldplatser och vindskydd för fiskare och andra friluftare.

Kotalan Kyläkauppa betjänär i adress Virronkoskentie 72, 42870 Kotala.

Vård av fiskevatten

Vid utplantering används endast öring med klippt fettfena. 

Fiskbeståndets utveckling följs upp genom elprovfiske.

 

Vattenföring

Den aktuella vattenföringen i Kitusjärvi ser du här (ymparisto.fi, på finska).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Kituskoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet. På samma sida finns också information om eventuella avbrott i tillståndsförsäljningen när temperaturerna stiger.