Hoppa till huvudinnehåll

Kotalaforsarna 6550

Kotalaforsarna mitt i Pihlajavesi, vid Keuru och Virdois gräns, restaurerades 1995 för att passa forsfiskar. Kotala ligger vid huvudväg 23 ca 15 km från Virdois mot Keuru.

Kotalaforsarna

Rekreationsfiske
1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske
Öring
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljningen börjar 11.1.2021 klockan 9.00. Tillståndförsäljningen av året 2020 pågar frem till 10 januari 2021.

Fiskarkvoter: Kituskoski 10 pers., Vehmas- och Koskelankoski 10 pers.

I tillståndsområde Kotalaforsarna kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 25 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
12 timmar 30 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
24 timmar 40 € Kl. 18:00

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa 10 tillstånd som gäller för en person i webbutiken. Om du bokar hela forsen för fler än 10 fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst.

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.

Forsar Kitukoski och Vehmas-Koskelankoski bokas separat.

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 250 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
12 timmar 300 € Kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00
24 timmar 400 € Kl. 18:00

Om det finns fler än 10 fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 25, 30 eller 40 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Handredskapsfiske utan spöfisketillstånd 6550 i tillståndsområde Kotalaforsarna är förbjudet. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oberoende av om man har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 ger inte rätt att fiska i Kotalaforsarnas tillståndsområden.

Fiskeredskap och bete

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina.

Inom Kotalaforsarnas tillståndsområde är det förbjudet att använda naturbete, såsom mask, räka, betespasta eller liknande.

I Kitukoski är endast traditionellt flugfiske tillåtet. I Vehmas- och Koskelankoski är flug- och annat kastfiske tillåtet.  

 

Fångstkvot och fångstrespons

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
6 timmar 1 öring eller harr
12 timmar 1 öring eller harr
24 timmar 2 öringar eller harr

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

 

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fisart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Vid forsarna finns eldplatser och vindskydd för fiskare och andra friluftare.

Kotalan Kyläkauppa betjänär i adress Virronkoskentie 72, 42870 Kotala.

Vård av fiskevatten

Vid utplantering används endast öring med klippt fettfena. 

 

Vattenföring

Den aktuella vattenföringen i Kitusjärvi ser du här (ymparisto.fi, på finska).