Hoppa till huvudinnehåll

Kotalaforsarna 6550

Kotalaforsarna mitt i Pihlajavesi, vid Keuru och Virdois gräns, restaurerades 1995 för att passa forsfiskar. Kotala ligger vid huvudväg 23 ca 15 km från Virdois mot Keuru.

Kotalaforsarna

Rekreationsfiske
1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske
Öring
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Fiskarkvoter: Kituskoski 10 pers., Vehmas- och Koskelankoski 10 pers.

Tillståndsförsäljningen börjar 11.1.2021 klockan 9.00. Tillståndförsäljningen av året 2020 pågar frem till 10 januari 2021.

Priser:

 • 25 € / 6 timmar (tillståndet kan börja klo 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00)
 • 30 € / 12 timmar (tillståndet kan börja klo 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00)
 • 40 € / 24 timmar (dygnstillstånd börjar alltid kl. 18:00)

Bokning av hela forsen:

 • Kituskoski 400 €/d, 300 €/12 t, 250 €/6 t.
 • Vehmas- Koskelankoski 400 €/d,  300 €/12 t, 250 €/6 t.

Varje ytterligare person + 40 €/d, 30 €/12 t eller 25 €/6 t. 

Bokning av hela forsen = boka hela fiskarkvoten på en gång. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd.

Vid bokning av tillstånd ska personerna som deltar i fiskandet namnges.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
 • I Kitukoski är endast traditionellt flugfiske tillåtet. I Vehmas- och Koskelankoski är flug- och annat kastfiske tillåtet. Varje fiskare får använda endast ett spö. 
 • Målspecifikt spöfisketillstånd Kotalaforsar 6650 samt fiskevårdsavgiften för alla personer i åldern 18-64 behövs i områdets vatten. Forsttyrelsens Södra Finland spöfisketillstånd 7413 berättigar inte till fiske i områdets vatten. Handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift eller att meta eller pilka med allemansrätten är också förbjudet i området.
 • Alla konstgjorda beten ( betespasta m.m.) är förbjudna.
 • Vadande är förbjudet under tiden 1.12 - 15.5.

 

Fångstkvot och fångstrespons

 • 6 timmars tillstånd: 1 utplanterad laxfisk (med klippt fettfena)
 • 12 timmars tillstånd: 1 utplanterad laxfisk (med klippt fettfena)
 • 24 timammars tillstånd: 2 utplanterad laxfiskar (med klippt fettfena)

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 

 

Fångstmått och fredningstider

 • Naturlig öring (med fettfena) ska alltid släppas fri oberoende av storlek!
 • Utplanterad öring (med klippt fettfena) 50 cm.
 • Harr 35 cm. Harren är fredad 1.4 - 31.5. 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Vid forsarna finns eldplatser och vindskydd för fiskare och andra friluftare.

Kotalan Kyläkauppa betjänär i adress Virronkoskentie 72, 42870 Kotala.

Vård av fiskevatten

Vid utplantering används endast öring med klippt fettfena. Dessutom utplanteras öringsrom och harryngel.