Peurajärvis fiskeområde 7510

Peurajärvi vid Nurmes och Sotkamos gräns erbjuder väldigt varierande vatten med olika fiskemöjligheter. Området har över 200 hektar sjöar, träsk och små älvar. Här finns något för både öringsfiskare, gäddfiskare och göstrollare, samt nu även ljustrare. Peurajärvi har mångsidigt serviceutbud för en trevlig fisketur eller en stugsemester med utfärder, bärplockning eller jakt. Naturintresserade kan också bekanta sig med Hiidenportti nationalpark, som ligger på vandringsavstånd från Peurajärvi.

Iso-Valkeinen har klart vatten och här kan du fiska regnbågslax som planterats ut i fångststorlek. I områdets övriga vatten kan du få gös, abborre, gädda och sik. Ett specialmål i området är Urtti-Valkeinen, som under den isfria tiden är reserverad för ljustring och harpunfiske.

Upplev ljustringens spänning eller lättsamt regnbågsfiske i Peurajärvis klara fiskevatten.

Peurajärvis fiskeområde

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Pilkfiske, Kastfiske, Ljustring
Regnbågsforell, Sik, Gädda, Gös, Abborre
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Kåta, Eldplats, Vindskydd, Hyrbåt, Egen båt, Stuga
Iso-Valkeinen

Köp tillstånd

Priser:

 • 12 € / 3 h
 • 18 € / dygn
 • 90 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. För ungdomar under 15 år som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka.

 Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

Obs! I Peurajärviområdet är mobiltäckningen dålig, vilket ibland kan försvåra köpandet av mobiltillstånd. 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen

Kuhmo: Huoltamo Kuksa Oy

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 
 • Det målspecifika spöfisketillståndet Peurajärvi 7510 behövs för fiske i Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen. De allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift) gäller inte i Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen, enligt beslut av Norra Karelens NTM-central (POSELY/1345/5710/2015), för att trygga den ekonomiska nyttan av utplanteringar. Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar till fiske i områdets övriga vatten. Att fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift och att meta och pilka enligt den allmänna fiskerätten är också tillåtet i områdets övriga vatten. 
 • I Iso-Valkeinen är alla konstgjorda beten och naturliga beten (mask, larv, betespasta m.m.) tillåtna.
 • I Urtti-Valkeinen är endast ljustring / fiske med båge eller harpun och dykfiske tillåten när sjön är isfri och på vintern pilkning. Övrigt fiske är förbjudet. Ljustring / bågfiske, harpunering och dykfiske är förbjudet i Iso-Valkeinen.
 • Vid fiske från isen får en fiskare använda högst två spön eller linor, av vilka det ena får vara ett angelspö och när vattnen är isfria bara ett spö eller en lina som är i handen eller inom räckhåll (max. 2 m avstånd). Vid dragrodd får man använda 2 spön eller linor per fiskare. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.
 • Att använda egen båt är tillåtet på Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen. Förvaring av båtar är tillåten endast i båthamnen vid östra stranden av Iso-Valkeinen. Ägarens kontaktuppgifter måste finnas synliga i båten.  I Iso-Valkeinen och i Urtti-Valkeinen är det förbjudet att använda motorbåt (även elmotor) vid fiske.
 • ​Även krokfiske, ljustring och bågfiske är möjligt i Peurajärvi och Mäntyjärvi med fisketillstånd 7001 för Övre Karelen och Övre Savolax.
 • Obs!  Om man från isen fiskar med pirk och samtidigt använder ett angeldon måste fiskevårdsavgiften vara betald.

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygntillstånd 3 laxfiskar/ dygn
Veckotillstånd 2 laxfiskar/ dygn

 

Fångstkvoten gäller inte sik. Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter.

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

Obs! Fiskaren får beroende på tillståndstyp och antalet tillstånd ta högst 3 laxfiskar per dygn(00:00-24:00) som fångst. 

 

Fångstmått

 • Gös 45 cm.
 • Regnbågslax och sik har inga minimimått.

Övriga uppgifter

Tjänster

Forststyrelsen hyr ut fem roddbåtar.

Hyra: 15 euro/dygn eller 45 euro/vecka.

Uthyrningen och nycklarna sköts av Reijo och Tarja Piironen från Saramo. Nycklarna kan hämtas dagligen kl. 9.00 - 21.00. Reijo tfn 040-752 6141 och Tarja (klockan 17:00-21:00) tfn 040-752 6153.

Förvaring av egen båt på området kostar 20 euro/år. Båtplatser; Konesola i Nurmes tfn 013-480 180.

Stuginkvartering i Peurajärvi stugor. Det finns också en stor stuga för större grupper. Stignät med vindskydd och eldplatser, koktak, husvagnsplatser. Stigrutt till Hiidenportti nationalpark.

Obs! Peurajärvi-området har dålig telefontäckning, vilket tidvis försvårar köp av mobiltillstånd.

Vård av fiskevatten

I Iso-Valkeinen utplanteras regnbågslax av fångststorlek 4 gånger i maj-september med 2-3 veckors mellanrum samt före jul. Sik och gös utplanteras årligen i områdets sjöar och kärr.