Hoppa till huvudinnehåll

Peurajärvis fiskeområde 7510

Peurajärvi vid Nurmes och Sotkamos gräns erbjuder väldigt varierande vatten med olika fiskemöjligheter. Iso-Valkeinen har klart vatten och här kan du fiska regnbågslax som planterats ut i fångststorlek. I områdets övriga vatten kan du få gös, abborre, gädda och sik. Ett specialmål i området är Urtti-Valkeinen, som under den isfria tiden är reserverad för ljustring och harpunfiske.

Peurajärvi har mångsidigt serviceutbud för en trevlig fisketur eller en stugsemester med utfärder, bärplockning eller jakt. Naturintresserade kan också bekanta sig med Hiidenportti nationalpark, som ligger på vandringsavstånd från Peurajärvi.

Upplev ljustringens spänning eller lättsamt regnbågsfiske i Peurajärvis klara fiskevatten!

Peurajärvis fiskeområde

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske i Peurajärvi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).
Pilkfiske, Kastfiske, Ljustring
Regnbågsforell, Sik, Gädda, Gös, Abborre
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Kåta, Eldplats, Skärmskydd, Hyresbåt, Egen båt, Stuga
Iso-Valkeinen

Köp tillstånd

På tillståndsområde Peurajärvi för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 15 €
24 timmar 25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd. 

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen
Kuhmo: Huoltamo Kuksa Oy

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske i Peurajärvi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).

Vad får man göra med tillståndet

Peurajärvi 7510 spötillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

I Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. I dessa områden är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om du inte har skaffat spöfisketillståndet 7510. NTM-centralen i Norra Karelen har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

I övriga vattendrag i tillståndsområdet Peurajärvi gäller allmänna fiskerättigheter. För att meta och pilka i dessa tjärnar och sjöar behöver personen alltså inte betala fiskevårdsavgiften eller köpa spöfisketillstånd. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa tjärnar och sjöar för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023.

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar till fiske i områdets övriga vatten utom Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen.

Fiskeredskap och bete

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Vid dragrodd får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–69 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

Under den isfria perioden är endast ljustring samt båg-, harpun- eller dykfiske tillåtna i Urtti-Valkeinen. Under vintersäsongen är det endast tillåtet att pilka i Urtti-Valkeinen på ovan nämnda villkor.

I Iso-Valkeinen är ljustring samt båg-, harpun- eller dykfiske förbjudna.

I Iso-Valkeinen är det tillåtet att använda alla konstgjorda beten, betespasta, silikonbollar och naturliga beten såsom maskar, larver, agnfiskar, räkor eller liknande.

Även krokfiske, ljustring och bågfiske är möjligt i Peurajärvi och Mäntyjärvi med fisketillstånd 7001 för Övre Karelen och Övre Savolax.

Vattenfordon

I Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen får man använda egen båt men inte motorbåt. Det är också förbjudet att använda elmotor.

På andra vatten i tillståndsområdet får även motorbåtar användas.

Förvaring av båtar är tillåten endast i båthamnen vid östra stranden av Iso-Valkeinen. Ägarens kontaktuppgifter måste finnas synliga i båten.

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Göss fångstmått är 45 centimeter, det vill säga alla gösar mindre än 45 cm måste släppas tillbaka i vattnet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Peurajärvis tillståndsområden för spöfiske ligger cirka 40 kilometer norr om Nurmes. På området finns skyltar från vägen mellan Nurmes och Kuhmo (stamväg 75) samt från väg 5284 mellan Valtimo och Kuhmo.

Forststyrelsen hyr ut fem roddbåtar. Hyran för en båt är 15 euro per dag eller 45 euro per vecka. Uthyrningen och nycklarna sköts av Reijo och Tarja Piironen från Saramo. Reijos telefonnummer är 040 752 6141 och Tarjas telefonnummer 040 752 6153. Tarja svarar i telefon från 17 till 21. Nycklar kan hämtas dagligen från 9 till 21.

Förvaring av egen båt på området kostar 20 euro per år. Båtplatser kan hyras från Konesola i Nurmes genom att ringa 013 480 180.

Stuginkvartering i Peurajärvi stugor. Det finns också en stor stuga för större grupper. Stugor hyrs av Lomarengas (lomarengas.fi, på finska).

Det finns stignät med vindskydd och eldplatser, koktak, hyresstugor och husvagnsplatser i området. Det finns också stigrutt till Hiidenportti nationalpark.

Vård av fiskevatten

I Iso-Valkeinen utplanteras regnbågslax av fångststorlek fyra gånger i mars-april, maj-september med 2–3 veckors mellanrum samt före jul. Sik och gös utplanteras årligen i områdets sjöar och tjärnar.